CRONOLOGIA DE L'ANY 1250 A MALLORCA


Any 1250-Ramon de Torrella dóna als predicadors el privilegi d'enterrament als qui amb ells ho decideixin.

Any 1250- Ramon Llull és preceptor de l'infant Jaume (II).

Any 1250- Pere Bauzà compra Meià  (Sant Joan) a Pere Canut.


El 13 de gener de 1250 el cavaller Pere Basà va obtenir Robines (Binissalem), de Ramon Vall-Llebrera.

17 de gener de  1250 - Neix Roger de Llúria, militar educat a la cort dels reis d'Aragó (m. 1305)

6 d'abril de 1250 - A Egipte -en el marc de la Setena croada-, els ayubíes capturen al rei francès Lluís IX a la batalla de Fariskur.

8 d'abril de 1250 -Neix  Joan Tristan de Valois

  

Dia 11 d'abril de 1250 el canonge Berenguer Olzet i Pere de Caldes compren a mitges l'alqueria Alquazor de Porreres.

13 abril 1250  - La Setena Croada és derrotada a Egipte, Lluís IX de França és capturat.

6 de maig de 1250 - Sant Lluís , fet presoner a la setena creuada és alliberat

10 de maig de 1250- A Morella, Jaume I confirma a l'aljama dels jueus de Mallorca el privilegi que els concedí, abans, del solar per habitar “ante reallum nostrum Majoricarum”.

27 d'agost de 1250 -Pere Nunís, fill del conqueridor Pelai Nunis, és nomenat veguer vitalici de Mallorca.

22 de novembre de 1250-Concòrdia pels enterraments entre rectors i convents.

13 de desembre de 1250-Mor Frederic II.


25 de desembre de 1250 - Neix Joan IV Ducas Lascaris, emperador bizantì.


          

         

any 1250 cronologia mallorquina Ixent