1938 

"Soy Flecha", manual d'instrucció per als nins i nines, obra de Juan Capó Valls de Padrinas, antic impulsor de l'Associació per a la Cultura de Mallorca.

 

Any 1938

Destroça del jaciment talaiòtic de Son Cosme Pons (Santanyí).


La Diputació Provincial compra Son Oliver i Son Domenge, finques veïnes de la Clínica Mental de Jesús.

 

1 de gener de 1938

 José Maria Pemàn publica "Mallorca, frontera de fidelidad" a La Última Hora.

 

5 de gener de 1938

Mor a Barcelona Bartomeu Rosselló Porcel, poeta.

 

9 de gener de 1938

Estrena de "Ficha azul" de Gabriel Fuster a Manacor.

 

13 de gener de 1938

Pedro Cánaves Cerdà mor a Terol en combat contra la República.

 

14 de gener de 1938

Moren afusellats pels franquistes en el Fort d'Illetes, el sergent d'enginyers Andreu Bauçà Ginard i el soldat Francesc Ramis Duran.

 

18 de gener de 1938

Avions AS 88 de la base de Pollença incendien dipòsits de Campsa a València. El seu capità és Martin Harlinghausen de la Legió Condor.

 

21 de gener de 1938

Joaquim Company Cuenca deserta de l’exèrcit feixista al front de Guadalajara i passa a l’exèrcit republicà. (Condemnat després a 6 anys de presó).


20 de gener de 1938

El militar Vicente Ferrer de Sant Jordi Truyols és designat per a formar part en la investigació de la maçoneria, i al mateix temps el jutge instructor encarrega a Enseñat, delegat de seguretat interior les detencions dels maçons no empresonats encara.


22 de gener de 1938

Enseñat, delegat de seguretat interior informa al jutge instructor contra la maçoneria dels empresonaments de Juan Barberán Castro-Nuño i de Luís Rodríguez Fernández.

 

27 de gener de 1938

 En el cementiri de Ciutat moren executats pels franquistes,Miquel Óleo i Sureda d'Artà, Josep Seguí Rotger, socialista i ugetista, dirigent de l'Agrupació Socialista de Pollença, Bartomeu Ferrer Cardona, Pere Cànaves Salas, batle de Pollença, afiliat a Esquerra Republicana, Antoni Cantallops Cifre, jornaler de Pollença, Bartomeu Mir Cartons, de Sant Rafel i Joan Lluís Vives "en Campet" de Pollença . Era un picapedrer de 28 anys, afiliat a l'Esquerra Republicana.

 

28 de gener de 1938

L'aviació nazi de Mallorca bombardeja Barcelona i causa 500 morts.

 

29 de gener de 1938

Moren afusellats pels franquistes a la paret del cementiri de Ciutat els militants d'Esquerra Republicana, Miquel Capó Capó, secretari de l'Ajuntament de Búger i Sebastià Sancho Servera, serverí, metge de Vilafranca. El mateix dia mor també afusellat el sergent de carrabiners i defensor de la República a Pollença Rafael Arrabal Ruíz, al Fort d'Illetes.


31 de gener de 1238


Jordi Balet Ardiz Jordi i Josep Riera Ramon són afusellats pels franquistes en el Fort d'Illetes  
Sebastià Canyelles Terrades d' Esquerra Republicana de Balears i del Bar Bosch de Palma és afusellat pels franquistes en el cementiri de Ciutat


 

2 de febrer de 1938:Primer Govern Nacional:Franco president. Vicepresident i Afers. Exteriors: Conde de la Jordana. Justicia:Conde de Rodezno.Defensa: Gral.Dávila.Orde Públic:Martínez Anido. Interior: Serrano Suñer. Hisenda : Andrés Amado. Indústria i Comerç. J.Antonio Suances. Agricultura: Raimundo Fernández Cuesta. Educació: Pedro Saínz Rodríguez. Obres Públiques: Alfonso Peña. Organització Acció Sindical: Pedro González Bueno.

 

31 de gener de 1938

El 31 de gener de 1938 els franquistes afusellen Jordi Balet Ardiz i Josep Riera Ramon al Fort d'Illetes. Sebastià Canyelles  Terrades, militant d'Esquerra Republicana és assassinat al cementiri de Ciutat.

 

12 de febrer de 1938

Empresonat Jaime Fernàndez Rodríguez i altres poumistes per la mort de Narwitsch (SIM)
 

 

27 de febrer de 1938

Els HE 59 de la Legió Cóndor de la base de Pollença, al servei de Hitler i de Franco, bombardegen Palamós.

 

març de 1938

Tanca l'escola militar de Lluc.


 

4 de març de 1938-

 Afusellat Pere Reus Bordoy, jutge de Felanitx, pels feixistes.

Miquel Febrer Vadell i Jaume Mas Garcia són jutjats per un consell de guerra franquista.

 

Flechas Navales-Els nins de la guerra mallorquins  morts en favor dels sublevats al Baleares.

Activitats de la Escuela de Flechas Navales: Además de las clases habituales se les daban conferencias de cultura general y, en palabras de una revista de la época: “cuanto tienda a saturarles de la gloriosa Mística Nacional y, en particular, de la de nuestros invictos marinos y de la doctrina Nacionalsindicalista”

 

5 de març de 1938 

Enfonsament del creuer Baleares en un combat. Moren 761 tripulants.

Els franquistes afusellen Pere Aznar Sabuco i Josep Pujol Mir al cementiri de Ciutat.

 

6 de març de 1938

Vicenç Martínez Tomàs és afusellat pels franquistes al cementiri de Ciutat.

Elena de Souchère, periodista:

La mañana del 6 de marzo de 1938 en la plaza Cataluña se formaron pequeños grupos. Todo el mundo llevaba el ejemplar de La Vanguardia que informaba del naufragio del Baleares...: El Baleares era el barco que vigilaba para que los convoyes de víveres no pudieran llegar a Barcelona... Y no hay peor enemigo que el ladrón de víveres cuando las despensas y los almacenes están vacíos. Barcelona pasaba hambre.

 

7 de març de 1938

El falangista Vicente Sergio Orbaneja és omenat governador civil de Santa Cruz de Tenerife.

8 de març de 1938

Els franquistes afusellen Jesús Monfort Abad i Vicenç Lacruz Blasco, valencians, juntament amb Domingo Garcia, de Vilagarcia d'Arousa, Francisco Solà Sánchez i Macià Mesa Andrés.

El mateix dia els franquistes jutgen en consell de guerra a Antoni Torres Tur, eivissenc, a l'Escola d'Arts.

 

9 de març de 1938

El "Fuero del Trabajo" fa en el seu preàmbul menció al caràcter de l'Estat: "el Estado Nacional en cuanto es instrumento totalitario al servicio de la integridad patria"


12 de març de 1938

Bartolomé Truyols Lliteras de Manacor cedeix el setmanari renacer a la Falange.

 

16 de març de 1938

Mussolini ordena bombardejar Barcelona a l'aviació feixista de Mallorca.

 

18 de març de 1938

Julio Lizano Gil és afusellat pels franquistes al cementiri de Ciutat.

El mateix dia, avions HE 59 de la Legió Cóndor (nazis) amb base a Mallorca, bombardegen el Port de la Selva.


19 de març de 1938

Apareix el periòdic falangista Arriba a Manacor.

 

26 de març de 1938

Ubald Lloret Cremades i Vicenç Bennàssar Ramis son jutjats pels franquistes en consell de guerra a l'Escola d'Arts.

 

30 de març de 1938

Avions HE 59 de la Legió Cóndor (nazis) amb base a Mallorca, bombardegen Port Bou.


Les OJ de Mallorca, vinculades a la Falange, disposen de 99 delegacions locals i 12.000 afiliats.


El jutge instructor contra la maçoneria té a l'abast segons un informe els pressumptes maçons: Jaume Bosch Alemany en el camp de s' Espinegar; Jaume Comas Cladera en el de Cap i Corp Vell; Matías Florit Sastre en el del Port de Pollença; Antonio Guerrero Cordero i Claudio Guerrero Padilla en el de Cap i Corp Vell; Antoni i Gabriel Meneu Piña en el de Son Catlar; Manuel Moreiras Fernández i Francesc Pla Duix en el Cap i Corp Vell; Josep Pons Bestard en Cap Gros; Nilo Sans Catany i Bartomeu Terrades Estarellas en el de Cap i Corp Vell.

 

abril de 1938

Miquel Servera Barceló "Llull" és detingut i empresonat per segona vegada.

 

3 d'abril de 1938

Moren afusellats pels feixistes Jaume Farré Vidal i Miquel Febrer Vadell.

 

4 d'abril de 1938-

Tropes franquistes ocupen Lleida.

 

5 d'abril de 1938

Mor afusellat pels feixistes en el cementiri de Ciutat Miquel Palmer Vadell, mariner de Felanitx.

El mateix dia el govern de Burgos aboleix l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

 

11 d'abril de 1938

Els feixistes jutgen a l'Escola d'Arts i Oficis Onofre i Sebastià Sureda Colom.

 

16 d'abril de 1938

 Els feixistes jutgen a l'Escola d'Arts i Oficis Mateu Durán Sitges i Antoni Tous Gelabert, de Manacor, i als soldats d'infanteria Antoni Cardona Ramon i Joan Gómez Alcalà.


(BOE 543  17 abril 1938)
Don Jaime Ruiz-Tapiador Guadalupe, Juez de Primera Instancia e Instrucción del partido de Inca e instructor del expediente sobre declaración de responsabilidad contra la Sociedad "La Justicia", de esta ciudad.
Por el presente edicto se requiere a don Andrés París Martorell, presidente de la expresada sociedad, vecino de esta ciudad y en la actualidad en ignorado paradero, para que en el término de ocho días hábiles comparezca ante este Juzgado ínstructor de este expediente, que actúa en el edificio del Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Inca, personalmente o por escrito, a fin de que alegue y pruebe como presidente de la mentada sociedad en defensa de la misma lo que estime procedente, bajo apercibimiento de pararle el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, y cuyo término de comparecencia comenzará a correr desde el día de la inserción de este edicto en los periódicos oficiales.
Dado en Inca, a 4 de diciembre de 1937.—II Año Triunfal,=El Juez de Primera Instancia, Jaime Ruíz-Tapiador.=:El Secretario judicial
(ilegible).

 

22 d'abril de 1938

Promulgació de la llei de premsa que la situa sota el control de l'estat mitjançant l'exercici de la censura.

 

23 d'abril de 1938

Jaime Fernández Rodríguez,poumista, és destinat a camps de treball pel govern de la Generalitat.


28 d'abril de 1938


Les autoritats republicanes ordenen la mobilització dels joves de la lleva del 41, coneguts com la lleva del biberó.


Mor afusellat per l'estalinisme Emilio Guarnaschelli acusat de trotskisme 

29 d'abril de 1938

Primera pedra de l'església de sant Ramon de Penyafort del Port de Sóller.

El document adjunt a la primera pedra diu:

Sea de todos cosa sabida y manifiesta que en el año del nacimiento de Cristo MCMXXXVIII y II de la era triunfal de la reconquista de España, a los 29 días del mes de abril, festividad de San Pedro de Verona, mártir, gobernando la Iglesia Católica el Papa Pío XI; y rigiendo los destinos de España que amanece, el Generalísimo Don Francisco Franco Bahamonde; el Excmo. y Reverendísimo Dr. D. José Miralles y Sbert, por la gracia de Dios y de la Santa Sede, arzobispoobispo de Mallorca, bendijo solemnemente y colocó la primera piedra del nuevo templo parroquial, dedicado a San Ramón de Penyafort el cual milagrosamente aquí, en este Puerto, embarcó sobre su capa hacia Barcelona y que se ha de construir en estos terrenos del predio Es Port, muníficamente cedidos a este objeto por su propietaria la noble señora Dª Antonia Castelló, Vda. de Montis, para mayor gloria de Dios y salud espiritual de las almas, y para que en todo tiempo sea invocado en él el santo nombre de Dios.

 

El cap local de la Falange Española Tradicionalista i de las Jons a Sóller era aleshores Antonio Castañer, i el batle era Jaime Casasnovas.

 

Maig de 1938

 Alfonso de Zayas designat inspector extraordinari de FET i de las JONS a Itàlia i als Balcans.

 

maig de 1938

Fundació de Celeulosa Hispánica S.A. a l'Albufera.

 

2 de maig de 1938

Noces col·lectives a la Seu impulsades pel sindicat vertical.

 

6 de maig de 1938

Antoni Torres Tur, eivissenc, és afusellat pels feixistes al cementiri de Ciutat.

 

10 de maig de 1938

Surten  en el transatlàntic "Marqués de Comillas" tropes  mallorquines ue s'integraran a les companyes de morters dels franuistes a Burgos.

 

14 de maig de 1938.

Mor el general colpista Miguel Cabanellas Ferrer.


17 de maig de 1938

El diari "Falange" fa referència al discurs del responsable de la OJ, el comandant José María Alfín Delgado que es queixa de l'ús del mallorquí per part dels joves i ordena que es parli en espanyol sense cap excepció, sancionant a aquells que incompleixin la norma.


24 de maig de 1938

El diari "Falange" informa que el batle de Palma ha entregat l'edifici de la Plaça dels Patins a les organitzacions dels joves falangistes.

 

28 de maig de 1938

Surt de la presó el solleric Antoni Julià Coll.


Erecció provisional de l'església de sant Josep de Manacor a petició del capellà de Falange Guillermo Pascual Galmés.

 

2 de juny de 1938

Els franquistes assassinen Joan Alomar Vicens i Joan Torres Ferrer a Gènova.

 

6 de juny de 1938-

Alfonso de Zayas y Bobadilla designat enllaç amb el Fasci italià.


Canuto Boloqui Alvarez és el nou cap provincial de la Falange.

 

8 de juny de 1938

El soldat Vicenç Covas Valls és jutjat en consell de guerra a l'Escola d'Arts i Oficis pels franquistes.


10 de juny de 1938

Juan Estelrich, al servei de Cambó, publica a la revista feixista francesa Occident un article contra l'escriptor reaccionari Georges Bernanos titulat "La Trahison de Bernanos" després de la publicació dels "Cementeris sota la lluna" que tracten de la repressió franquista a Mallorca.

 

11 de juny de 1938

Evagrio Sanchiz, tinent de la guàrdia civil, és el nou cap de la Falange de Santanyí.

 

13 de juny de 1938

El general colpista Aranda pren Castelló.

 

13 de juny de 1938- Josefa Alemany Sureda deixa Cala Major a la seva filla Isabel Rosselló Alemany, esposa de Luis García Ruíz, segons consta per l’escriptura atorgada, el 20 de febrer de 1941, davant el notari de Ciutat Germán Chacártegui

 

14 de juny de 1938

Els franquistes jutgen a l'Escola d'Arts, Pau Fernández Ferrà, picapedrer socialista, i Gabriel Calafell Serra, també socialista que moren afusellats a la paret del cementiri de Ciutat.
Gonzalo Queipo de Llano i Serra llança una ofensiva contra Fuente Obejuna (Còrdova).

El tinent alemany Hans Rudolph membre de les Brigades Internacionals, torturat durant sis dies, va ser executat d'un tret al clatell al costat de sis "brigadistes", a mans dels comunistes.

Les tropes nacionals del Cos d'Exèrcit de Galícia conquesten la ciutat de Castelló de la Plana.

 

17 de juny de 1938

El nacional-catolicisme franquista organitza una funció en pro de la "moralitat" al Teatre Principal.

 

18 de juny de 1938

L'apotecari pollencí Jaume Ignasi Martorell Suau, surt de la presó.


22 de juny de 1938

Catalina Sureda Dezcallar, cap de la Secció Femeniana, parla en un acte al local de la Secció a Manacor.

 

23 de juny de 1938

El catedràtic d'Institut Docmael López Palop és jutjat pels franquistes en consell de guerra a l'Escola d'Arts.

 

“CONSIDERANDO que los hechos expuestos el Consejo los estima contitutivos de un delito consumado de provocación a la rebelión previsto y penado en el párrafo segundo del artículo 240 del Código de Justicia Militar del que es responsable en concepto de autor el procesado Miguel Servera, que con sus frases confiando aún en el triunfo de la causa marxista y prometiendo para tal caso las venganzas características de la misma realizó indudablemente tal labor provocadora en pro de la subversión roja, apreciandose a efectos del artículo 173 del mismo Código la circunstancia agravante de la perversidad del procesado, en atención a sus antecedentes extremista (sic) y persistencia en su ideología, por lo que el CONSEJO FALLA condenando al procesado MIGUEL SERVERA BARCELÓ, a la pena de DOCE AÑOS DE PRISION MAYOR, con las accesorias de suspensión de todo cargo y del derecho de sufragio durante la condena, como autor responsable de un delito consumado de provocación a la rebelión comprendido en el artículo 240 del Código de Justicia Militar concurriendo la circunstancia agravante de su perversidad a efectos del artículo 173 del mismo Cuerpo legal, sirviendole de abono la totalidad de la prisión preventiva sufrida y siendo civilmente responsable en la forma que determina el Decreto Ley de diez de enero de mil novecientos treinta y siete.” Signen: Presidente: Ramón Taix Atorrasagasti; Vocals: Guillermo Villalonga Pons, Antonio Torrandell Llinás, Bernardino Font Puig, Enrique Fernández de Córdoba y Lamo de Espinosa, Honorato Sureda Hernández; Vocal Ponente: José María Alfin Delgado.
 

 

24 de juny de 1938


 El Delegat de Seguretat Interior i Orde públic, Victor Enseñat, publica un bàndol sobre moralitat a les platges en el qual s'ordena que «tanto en las playas como en el mar», hombres y mujeres formen grupos «convenientemente separados»«por medió de cuerdas suspendidas con flotadores,por maderos o por otro medio y en forma bien visible». En relació al banyador imposa «que cubra espaldas, pecho y costados y llevando en la mujer falda hasta la rodilla». No deixa anar en banyador fora de l'aigua i imposa el barnús: «lo usarán también los que tomen baños de sol».Els que neden «no pasarán de un grupo a otro ni en el agua».


Juny de 1938

Finalitza la construcció del Club Nàutic de Cala Gamba. El seu president és el comandant José Marquès Talet.

 

Juliol de 1938-

Afusellat Pere Reus Bordoy, jutge de pau de Felanitx.

 

Grup de presoneres antifeixistes de Can Sales

 

7 de juliol de 1938

Catalina Clar Amengual és nomenada secretària local de la secció femenina de la Falange de Santanyí.


10 de juliol de 1938

El Regiment de Campos embarca cap a Vinarós.

 

12 de juliol de 1938

 Ubald Lloret Cremades és afusellat pels franquistes al cementiri de Ciutat juntament amb Vicenç Bennássar Ramis de Muro. Els dos eren empleats de Correus i Telègrafs.


18 de Juliol de 1938 - Una representació manacorina formada per els falangistes Pedro Sureda Gayà i Bartolomé Oliver Grimalt,representants de la Casa Sindical, Miguel Verd Juan i José Llodrá Soler en representació de Falange Naval, i Juan Llinás Veny, agregat, són presents a Valladolid a l'acte commemoratiu del 18 de Juliol.

Durant tres dies es fan festes oficial i els falangistes han d'anar d'uniforme i acudir a tots els actes oficials.


19 de juliol de 1938

A Sa Bassa  de Manacor pronuncien discursos el cap local de Falange Juan Bonnín i el cap de milícies Pedro Sancho. El Capità Jaume llegeix el nom dels caiguts de Manacor contra la República.

20 de juliol de 1938

El picapedrer Joan Prats Ramon és detingut pels franquistes i fet desaparèixer.

 

22 de juliol de 1938 

Afusellat Gabriel Buades Pons, sabater anarcosindicalista d'Inca.

 

23 de juliol de 1938

Mor afusellat pels feixistes al cementiri de Ciutat l’impressor de Mancor, Jordi Sampol Riera.

 

28 de juliol de 1938

Moren afusellats pels feixistes al cementiri de Ciutat, els militants felanitxers d’Esquerra Republicana Balear, Pere Reus Bordoi i Salvador Riera Sagrera. Amb ells també és afusellat  Jaume Mas Garcias de Campos.

1 d'agost de 1938

Moren 15 mariners italians en una explosió del creuer Quarto fondejat a la badia de Pollença

 

11 d'agost de 1938

Canuto Boloqui Alvarez, cap de la Falange, visita el campament de la OJE a Magalluf.

 

12 d'agost de 1938

Mor Martín Llitrá March, sergent colpista, en el front.

 

14 d'agost de 1938

Antoni Albertí Vanrell, metge, regidor d'ERB a Palma,  empresonat ,és canviat per un pres a la zona republicana.

Pedro Duran falangista

setembre de 1938

Dimiteix Pedro Durán Mascaró, cap de la Falange a Manacor per ser mobilitzat com alfères..

 

El 3 de setembre de 1938, a Périgny es va proclamar la
Quarta Internacional com el partit de la Revolució Mundial, que va aprovar com a document
programàtic el Programa de Transició de Trotsky. Al congrés hi van
participar vint-i-un delegats en representació d’onze seccions, i no es va admetre la presència
com a observadors del POUM, del PSOP francès de Marceau Pivert i del grup trotskista
francès de Pierre Frank.

 

4 de setembre de 1938

Mor a la batalla de l'Ebre el capità organitzador del Requeté a Mallorca, Francisco Pérez Rojo.


6 de setembre de 1938

Luís Forteza Fuster mor en combat contra la democràcia a Villalba de los Arcos.


 

7 de setembre de 1938

Vicente Sergio Orbaneja ocupa el càrrec de governador civil de Tenerife.

Guillermo Ferrari Sansaloni, germà menor del falangista Francisco Ferrari Billoch, ferit en combat, mor en un hospital de Tarragona.


 

10 de setembre de 1938

 El soldat  de Pollença Bernardo Cifre Gomila mor al servei dels facciosos a l’Hospital de campanya de Batea.17 de setembre de 1938

Mor en combat a Balaguer contra la República el soldat Juan Bennássar Miquel.

 
 

18 de setembre de 1938-

Mor Juan Sureda Portell, tinent colpista, afusellat a Calvinya (Lleida)

Falangistes de la Secció Femenina de Sineu.


19 de setembre de 1938

Mor a Batea (Tarragona) contra la Reública el soldat Guillermo Grimalt Grimalt.


20 de setembre de 1938

A Marratxí, Juan Vich Santandreu era el Jefe Local del Movimiento i Alberto Castell Peña el Delegado Local de Organizaciones Juveniles.


28 de setembre de 1938

Concert de la banda legionària "Cóndor" a Sa Bassa de Manacor.

 

3 d'octubre de 1938

És condemnat a mort pels feixistes en un consell de guerra Pere Martí Vila, treballador d'una cantera de Ses Cadenes.

 

8 d'octubre de 1938

Moren afusellats pels feixistes al cementiri de Ciutat, els socialistes Josep Pizà Moyà, sabater, i els joves germans Sebastià i Onofre Sureda Colom, tots ells de Consell.


9 d'octubre de 1938


José Vilanova Salcedo, comandant d'Artilleria, pren possessió del comandament local de Falange a Manacor i exigeix que el poble de Manacor parli en espanyol fent posar a les botigues i cafeteries rètols amb aquest text: "Ahí, bien o mal, se habla sólo español". També exigeix que en els dies de festa de l'estat o del partit els i les falangistes vesteixin el seu uniforme.

 

11 d'octubre de 1938-Vista oral del judici contra el POUM.

 

15 d'octubre de 1938

Moren afusellats pels franquistes en el Fort d'Illetes, Ángel Brasca Rejo, Josep Núñez Eurile i Manuel Barceló Hernández.

 


 

 

Ramon Franco

 

17 d'octubre de 1938

Moren Ramón Franco,Melchor Sangro, Joaquín Domínguez, Emigdio Gómez i José Cánaves en accident d'aviació en aigües de Pollença.


22 d'octubre de 1938 - Aprovació d'un projecte ferroviari del comandant Juan Cerdó entre Sa Pobla i el Port d'Alcúdia.


23 d'octubre de 1938.


S'escriu a "Arriba"

 

«La Dirección de este Semanario, sin dejar de reconocer la realidad de las lenguas regionales y el altísimo valor de sus obras literarias, quiere contribuir en lo posible a la infiltración del idioma español, idioma del Imperio, en las esferas ciudadanas, ayudando con ello a la formación de buenos españoles. Por lo tanto no serán admitidos trabajos que no vengan redactados en español, haciéndose solamente alguna rarísima excepción para aquellos trabajos en verso que sean de un méri- W excepcional e indiscutible».


2 de novembre de 1938

El governador civil Miguel Fons Massieu amonesta el batle de Manacor per la presència de ciris i flors al cementiri de Son Coletes. 

16 de novembre de 1938

El Teatro Azul falangista estrena a Manacor "Érase una vez" dels falangistes Gabriel Fuster amb música d'Isidro Molas Font.(Aquí Estamos nº 45: «El «Teatro Azul», farándula teatral de la Jefatura Provincial de Propaganda, puso sobre el tablado de la farsa del Teatro Principal, el cuen-
to lírico de los camaradas GABRIEL FUSTER e ISIDRO MOLAS). En el intermedio de la representación, el secretario provincial de FET y JONS, PABLO SAIZ GRALLA, subió al escenario para dar lectura a un telegrama que anunciaba el final de la Batalla del Ebro (Diario de Mallorca).

 

19 de novembre de 1938

Bartomeu Reixac Fluxà, fuster de Manacor, militant d'Esquerra Republicana,  Antoni Tous Gelabert, cap de milícies, Bartomeu Riera Brunet,  milicià,  Antoni Cardona Ramon, Joan Gómez Alcalà, Joan Torrandell March, Bartomeu Morell Gomila, manacorí, tots soldats d'infanteria, Mateu Duran Sitges, de Manacor,  Miquel Mut Ramis, Ladislau Bonet Victorí, moren afusellats pels franquistes al Fort d'Illetes.

 

 

21 de novembre de 1938

Joaquín Deza Bello, brigada d'infanteria és afusellat pels franquistes al Fort d'Illetes.

El mateix dia Gabriel Alomar i Villalonga és multat per 1.500.000 pessetes per part del comandant militar, per mals i perjudicis al "Movimiento".


23 de novembre de 1938

Mortalitat infantil: en només una setmana (des del dia 15) moren 6 menors a Manacor.


28 de novembre de 1938

La revista feixista francesa "Occident" publica un article del superior dels jesuïtes de Mallorca José Marzo, titulat "Les calumnies de Bernanos".


Desembre de 1938

Es permet a Moll la reedició en català de les Horacianes de Costa i Llobera.


Deembre de 1938

Francisco Oliver Billoch en compensació pels seus serveis a la "Cruzada" és nomenat Delegat de Marina a Porto Cristo i Inspector de Pesca del Sector Sud de Mallorca per el comandant de Marina de Mallorca, Gabriel Rodríguez Acosta.

 

7 de desembre de 1938

Afusellat Eusebio Cortezón, militant del POUM a la paret del cementiri de Ciriego (Santander).


9 de desembre de 1938

Mercedes Sanz Bachiller, viuda d'Onésimo Redondo, delegada de l'Auxilio Social, visita Manacor, acompanyada del cap provincial de Falange, Canuto Boloqui, del cap de propaganda Sancho Nebot, de l'inspector Calafell i d'Alcántara, delegat d'art.


El cap de la Falange de Manacor, Vilanova retrau posteriorment a l'Arriba la manca de compromís de molts falangistes de Manacor  per la seva absència en la rebuda a la dirigent.

 

14 de desembre de 1938

Antoni Bestard Seguí és jutjat pels franquistes en Consell de Guerra a l'Escola d'Arts i Oficis.

Bartomeu Flaquer Esteva, batle d'Artà.


24 de desembre de 1938- El cap de Falange a Manacor ordena: «La Nochebuena es de obligación asistir a la Misa del Gallo los afiliados de F.E.T. y de las J.O.N.S de camisa azul y corbata, si bien se podrá llevar una prenda de abrigo sobre ella».


 

31 de desembre de 1938

L'inspector en cap Miguel Cerdà, els guàrdies Lorenzo Planas i Miguel Binimelis , Antonio Mas i el guàrdia civil Trobat detenen el socialista Jaume Garcias.