EsglÚsia del Socors

6 de maig de 1272 Pere Company i el seu fill Bernat compren unes cases al barri assignat al homes de Tarragona, que es situava devers el carrer del Socors.

Any 1453 - Guillem Feixes tÚ un alberg a la travessa del Socarrat (ARM C-2509 fol. 142v-145 ).

Any 1496 - El paraire Mateu Pujals tenia un alberg llogat en el carrer del Socorrador.(ARM P-451 fol. 202-204).

14 de novembre de 1517- Dissabte- El picapedrer Antoni Armengol es compromet a fer una font a escarada de 30 pams de llarg, 15 d'ample i 20 de fons de pedra picada per preu de 90 lliures en el carrer de Nostra Senyora de GrÓcia, davant la casa del paraire Miquel Vadell que aportarÓ 25  lliures  i 65 la Universitat. (ARM, EU 28, 191v)

campanar socors

sant AgustÝ i el campanar del Socors


11 de juny de 1605-Mor assassinat d'arcabassuda Pere Joan Maymˇ, bandejat, que Ús enterrat al peu de l'altar major del Socors de Ciutat . (A.P.F. Llibre 3 dels morts).

14 de desembre de 1606- Es posa la primera pedra del bastiˇ del Socorrador.

30 de gener de 1681-Dijous- "es mort D. Baltasar Lopes de Gurrea, Conde de Guillar, Virrey y CapitÓ General de Mallorca; mori a 4 hores de nit."(Noticiari de Crist˛fol Soler). L'enterraren en el convent de sant AgustÝ.

21 de maig de 1690-Jo Michel Barcelˇ scultor, he rebut de Christofol Segui vint y cinch pesas de vuit, dic 25 p . s de 8, les quals me entrega per afecta de fer el quadro a la capella de St. Nicolau de Tolenti del Convent de St. AgustÝ de la Ciutat a compte de les cent pesas de vuit me ha de entregar per dit efecte que tench consertat en presencia del P. fr. Josep Llinas y de fr. Sebastia Planes, religiosos de dit Convent.

Any 1691- Joan Antoni Homs Arbona Ús l'autor de l'escultura de Santa M˛nica del convent agustiniÓ del Socors.

20 de novembre de 1694- Mor Fra SebastiÓ Planes, escultor de l'orde dels agustins de l'esglÚsia del Socors.

Any 1699- Fi de l'obra del convent de la Mare de DÚu del Socors a Palma.

9 d'agost de 1699 - A la Travessa d'en Ballester, per la processˇ en honor de Ramon Llull sabem que hi havia la casa del paraire Joan Ferrer i del reverend Bartomeu GayÓ,
que el paraire Bartomeu Mas tenia la casa en el carrer de l'Estel, que el saboner Joan Baptista Barcelˇ Amer tenia la casa a la Ferreria d'amunt, que en el Mercadal hi vivia el cirurgiÓ Melcior Vadell, i a la Flassaderia del Mercadal hi habitava el flassader Antoni M˛ger.

6 d'agost de 1725 - Mor SebastiÓ Pou en el convent del Socors on Ús enterrat.

20 d'abril de 1740 - Fra AgustÝ Riera i altres vuit frares contracten amb Joan Antoni Oms Batlle la realitzaciˇ del retaule major del Socors a canvi de poc mÚs de 1056 lliures en un plaš mÓxim de sis anys.

Any 1745 - El prior del convent del Socors necessita fusta per a l'obra del retaule que es fa en el convent i demana a l'Ajuntament que aporti la dels arbres que es lleven del carrer dels Oms.—( AMP,Libro de pedimentos de 1745 a 1746 fol. 96)

19 de novembre de 1748- Mor Vicenta Gelabert, esposa del velluter Pere Antoni Picˇ i Ús enterrada a l'esglÚsia del Socors.

29 de novembre de 1749 - Mor l'escultor Joan Antoni Oms Batle.El seu germÓ Gaspar Oms Batle el substitueix en l'obra del retaule del Socors.


Dia 29 d'abril de 1754 el drac de na Coca surt de la claveguera del carrer del Socors.


L'any 1786 el convent de sant AgustÝ disposa de 29 sacerdots, 7 llecs, 4 novicis i 3 criats.