Predel·la del naixement- Joan Rosat ?

                                  Nadal  (Joan Rosat ?)

Any 1452-Reparació de les torres del Temple. El virrei de Sardenya arriba per a reprimir als forans. Simó Ballester a l'exili napolità.

         Nota crítica: La ingerència de forces d'ocupació alienes a la població de Mallorca no neix amb els Borbons com es posa de manifest amb la repressió dels forans per part del virrei de Sardenya. No hi va haver monarca que respectés els drets dels mallorquins.

       

Any 1452- Joan del Ram, cirurgià, té una casa en el carrer de Bonaire.

       

Any 1452- Andreu de Marí té una algorfa en el carrer que no passa o travessa de Tomàs Jofre en el carrer de sant Joan de Santa Creu.

       

Any 1452-Pere Cabrit és l'administrador de l'Hospital General.

       

Any 1452-Arnau Tarragona habita una casa construïda sobre la porta de santa Catalina.

       

Any 1452- Bartomeu Royal, senyor del tint, disposa de quatre esclaus: un xarquès de 25 anys, un bord de 16, un moro de 29 i una russa de 65.

       

Any 1452-"De re aedificatoria".Obra de Leon Battista Alberti.

                              el temple

29 de gener de 1452-Reparació de les torres del Temple.

       

24 de febrer de 1452-Testament de Joan de Sant Joan que vol ser enterrat a sant Francesc al vas dels seus a la capella dels Terriola.
       

14 de febrer de 1452 -Gregori Martí de Sa Pobla en el curs de la revolta segrestra cinc bous per tal que el serveixin a les seves terres.

       

10 de maig de 1452-Neix Ferran el Catòlic a Sos.
       

11 de maig de 1452- Es prohibeix jugar a la pilota i altres jocs que puguin afectar als mercaders de la Llotja nova. ( ARM, AH 424, 14-14 v)

16 de juny de 1452 - El papa Nicolau V pel breu Divini amore communiti  autoritza plenament a Alfons, rei de Portugal, «per invadir, conquerir, capturar i subjugar...els regnes... i els dominis, terra i possessions dels sarraïns, pagans, infidels i enemics de Crist, i per subjectar les seves persones a esclavatge de per vida»       

25 de juliol de 1452- Testament d'Antoni Nicolau Quint Net que vol ser enterrat a la capella de sant Antoni del convent de sant Domingo.
       

28 de juliol de 1452- Devers 300 forans s'embarquen cap a Nàpols en una galera construïda per ells i que volen regalar al rei.

       

31 de juliol de 1452- El virrei de Sardenya Francesc Erill i Centelles arriba a Mallorca per a la reducció de la revolta forana, i es dirigeix a Inca on estan concentrades les tropes foranes. Les tropes reials es retiren cap a Sencelles i les tropes foranes els persegueixen, però són derrotades.
        
       

1 d’agost de 1452 Simó Ballester surt amb una galera i 300 forans del port de Pollença cap a l'exili a Nàpols.
       

29 d'agost de 1452 - Dimarts. Entre 25 i 30 forans a Inca fan un forat al mur de la casa del rei i prenen les armes.
       

1 de setembre de 1452- Dijous- El virrei amb 300 cavalls i 300 menestrals i pagesos arriben a les vinyes d'inca i en un parany en un lloc estret surten pagesos i ataquen als  homes del virrei que van a peu al crit de visca el rei i muiren los traïdors. El virrei es troba estret i no pot ajudar als homes que van a peu i decideix dirigir-se cap a Binissalem. Els pagesos pensen que els homes del virrei fugen i els segueixen fin a un punt on es regiren contra els pagesos i maten setanta pagesos entre les vinyes a trets d'espingardes i ballestes. Detenen cinc forans i els condueixen a Ciutat per a penjar-los a la forca després d'entrar a sac a Santa Eugènia, Sencelles i Consell. (Cartes comunes ,1452 fol 119- Testimoni de Lleonard de Mur que escriu als consellers de Barcelona amb por d'un atac forà a les alqueries i possessions dels ciutadans)
       

13 d'octubre de 1452- Testament de Mateu Camaró que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc davant la capella del sant.
       

28 d'octubre de 1452- Els consellers de Barcelona reclamen al rei que faci pagar a la Ciutat i Regne de Mallorques les pensions que es deuen als creditors censalistes.(Reg. Lletres closes, anys 1.452 y 53, fol.81 )

       

9 de novembre de 1452-Bartomeu Quartet, verguer, ven a Joan de Torrella, de Coanegra, un alberg situat a la partida de Barcelona de la parròquia de sant Miquel per 10 lliures.(a l'actual carrer de la Missió/Costa de sa Pols).

cap a l'any 1445 a Mallorca ixent