Any 1462- Repressió contra els forans partidaris de la Generalitat.

                Nota crítica: sovint els historiadors que volen destacar els elements diferencials entre mallorquins i catalans usen i abusen dels posicionaments dels mallorquins en l'enfrontament de Joan II amb els partidaris de la Generalitat. Tot i que la història la marquen els vencedors, tenim suficients elements per creure que els adversaris de Joan II a Mallorca no eren només una anècdota. Que Joan de Copons, conseller reial d'Alfons el Magnànim,  ambiciós del domini del Pariatge i assessor del governador patís la confiscació de béns per haver donat suport a la Generalitat contra el rei,  significa que els partidaris de la Generalitat i adversaris de Joan II tenien una influència superior a la que ens conten. Això no obstant, no significa l'estimació popular cap als partidaris de la Generalitat, perquè anys abans, en la Revolta Forana es demostrà en la pràctica, com enel cas dels Albertí l'odi que generaven entre la població.

               
Any 1462-Fundació de l'Escola de Cirurgia a València.

Any 1462- Son Penjoll: "Un home apel·lat Ambròs Lòpiz. en certa brega a la vila de Inca. tirà una lansada a Barthomeu Massip, e lo ferí a la cuxa, del qual colp es morí; per punitiu sia penjat en lo camí qui ve de la Ciutat a Inca, en un pi és entre Sancta Maria des Camí e Consell"

               
23 de gener de 1462-Mor Bernat Vicens, predicador, natural de Sineu. Va ser inquisidor i prior de sant Domingo.
               
Febrer de 1462 - Revolta dels remences a Girona.
               
15 de març de 1462 - La reina Joana Enríquez es refugia a Girona amb l'infant Ferran on és assetjada.

               
Dia 10 d'abril de 1462 Salvador Sureda de Santmartí obté d'Alfons V tots els delmes de S'Àguila i Solleric.

               
juny de 1462- Joan II ordena l'embargament de béns dels catalans rebels.

               
juny de 1462-Presa de Balaguer pels partidaris de Joan II.

16 de juny de 1462 - Joan II demana a la Universitat de Mallorca l'enviament de gent armada en el seu suport a Catalunya, i la Universitat decideix l'enviament de 500 homes.

               
juliol de 1462-Els consellers de Barcelona envien Joan Olivella per tal de convèncer al Gran i General Consell de sumar-se a la causa de la Generalitat.

               
3 d'agost de 1462-Testament de Gaspar Sanglada "Montornes" que vol ser enterrat a la capella de sant Nicolau a sant Francesc en el vas dels seus.

               
22 d'agost de 1462- Joan Serralta deicideix ser enterrat en el carner dels xarquesos de la Seu.

               
9 de setembre de 1462 -Joan de Galiana i Hug de Sant Joan dirigeixen una expedició contra els forans partidaris de la Genaralitat contra el rei.
               
12 de setembre de 1462- Joan de Beaumont, lloctinent de Catalunya, partidari de Carles de Viana i oposat al rei Joan ofereix la corona d'Aragó a Enrique IV de Castella.

               
27 de setembre de 1462- Testament de Joana Genovard Sala , espòsa de Nicolau Espanyol que vol la sepultura a sant Domingo.

               
28 de setembre de 1462- Testament de Joan Castanyer que vol ser enterrat a la capella de sant Bernadí de Siena amb els seus en el claustre de sant Francesc.

               
1 d'octubre de 1462-Mor Fra Bartomeu Catany, franciscà, fundador de l'Hospital.

               
Novembre de 1462-Setge de Girona per l'exèrcit de la Generalitat durant un mes.

endavant