Any 1553: Bastió de sant Antoni. Antoni Nunyes, proxeneta legal.


Any 1553-En les ordinacions gremials dels apotecaris s'exigeix tenir més de 25 anys i 6 anys d'aprenentatge per exercir l'ofici.
Elisabet, vídua d'en Llucià Tornamira des Mas, ciutadà de Mallorca, ordena testament. Nomena marmessors a en Miquel Gual, doctor en lleis i canonge de la Seu de Mallorca, a en Pere Malferit, doctor en lleis, i al seu fill Llucià Tornamira. Disposa ser enterrada a l'església de Sant Francesc. Institueix com a hereva universal a la seva néta Elisabet.

Any 1553-Es construeix el bastió de sant Antoni.
14 de juny de 1553 - Antoni Nunyes, barber castellà, obté franquesa per tenir 12 dones en el bordell de Ciutat.

23 de juny de 1553 - Mor Nicolau Dameto i és enterrat en el vas dels Dameto a sant Domingo.

10 d'agost de 1553 - Homes dirigits per Deliamar, general  d'Alger  provinents de 24 fustes desembarquen a sant Elm i pel camí de la Palomera van cap a Andratx on els descobreixen  dos guardians a peu i un a cavall a 2000 passes de la vila. Aleshores els pirates es divideixen en dos grups i es tornen a reagrupar en el serral de la Coma del Gos a 1500 passes de la vila.

11 d'agost de 1553 - Els homes de Deliamar s'apropen a 150 passes  d'Andratx fa una crida en la que demana les claus als habitants i la senyoria del castell amenaçant al poble amb sang i foc, i comença el saqueig mentre Jordi Fortuny i Gabriel Alemany van amb 16 genets a cavall al voltant de la vila seguits de 40 homes d'armes. Un total de 25 homes d'armes s'havien refugiat a la torre que els pirates intentaven prendre sense aconseguir-ho i perdent homes en l'escomesa, la qual cosa els condueix a la retirada.


17 de setembre de 1553 - Acord per a la construcció de la casa de l'escolà a Montuïri, davant l'església, vora l'antic fossar.

20 de setembre de 1553 - S'Ordena el pagament als jurats de Muro d'un quadre de sant Cristòfol encarregat a Baltasar Buira. (A D. Lltterarum 1553-1554.)

13 de desembre de 1553-Arriben bisbes que venien del Concili-"Fas memoria com en la present ciutat, deu o dotse dies ans de las festes de Nadal del any MDLIII, arribaren en la present ciutat una nau genovesa la qual aportava lo archabisba de Granada, lo bisba de Huesca, lo bisba de Tuy y lo bisba de Palencia, qui servían en las yllas trobadas a pissano qui se era alsat (sic), y stigueren en la present ciutat totes les festes de Nadal y alguns dies apres per causa del mal temps passat en la mar, que perderen les veles, y lansaren les cavalcadures y part de artilleria" (Llibre Extraordinari dels Jurats).

De l'any 1555 al 1559 a Mallorca ixent