Any1554aMallorca(Ixent)

Any 1554: Conflictes amb els jornalers. Cèrvols a Bellver.

Any 1554 - Els Sureda Sanglada reformen Can Bordils.

Any 1554 - Durant l'any al menys 46 manacoríns van ser empresonats, la major part d'ells per fets violents (ARM-Liber Carceris)

Any 1554 - Albocàsser (manacor) té 500 ovelles.

Any 1554 - Un rei absent: el rei Carlos I d'Espanya resideix a Brussel·les tot el primer semestre fins el 26 de juny, que passa a Namur.

3 de gener de 1554 - L'exèrcit algerià acampa darrera Sebou a set quilòmetres de Fes.


4 de gener de 1554 - Carta dels jurats de Mallorca als de Menorca: A Alger hi ha disposades per a l'atac 20 galeres franceses i altres 25 de turcs (ARM, AH, 696, fol. 37).

5 de gener de 1554 - Capitulacions matrimonials de Maria Tudor i Felipe II, representat pel comte d'Egmont.

6 de gener de 1554 - Moulaï Abou-Hassoun i Salah-Reïs prenen la vila vella de Fes amb l'ajut dels turcs.

sureda sanglada 1554
Finestra renaixentista de Can Bordils

19 de febrer de 1554- Mor Damià Carbó, metge del Morbo.

22 de maig de 1554- El lloctinent general escriu als batles de les viles en relació al fet que molts jornalers i jornaleres no contents amb els salaris que reben amb vies "exquisides" abusen d'ells demanant menjar i altres coses i per tenir allò que volen deixen la feina en perjudici dels qui els paga i de la cosa pública. Ordena que es faci una crida pública en la qual s'exposi que els jornalers que no compleixin a la feina en els camps i vinyes, a coneguda del majoral, siguin pagats per la feina feta i acomiadats. (ARM AH 322 f.71).

19 de juny de 1554-Tomàs Girard, paraire de Mallorca i la seva esposa Angelina, venen a Joanot de Montornès, donzell de Mallorca, un cens de 2 ll. de pensió anual sobre una casa situada a la parròquia de sant Miquel de Mallorca al carrer del Oms, sota domini d'Antoni Bacho, per un preu de 25 ll. de moneda mallorquina.

22 de juny de 1554 - Felipe II arriba a Santiago camí d'Anglaterra (on arribarà el mes de juliol) per a trobar-se amb la seva  esposa Maria Tudor, amb la que està casada per poders des del mes de gener.

28 de juny de 1554 - Carlos V prohibeix a Felipe II participar a les campanyes de Flandes.

4 de juliol de 1554- Jordi Abri Descatlar hereda la cavalleria del Palmer.

10 de juliol de 1554 - El príncep Felip es dirigeix al procurador reial Francesc Burgues per tal de suavitzar la mala relació que té amb el lloctinent general Gaspar Marrades. (ARM RP 57, f. 6v).

25 de juliol de 1554 - Boda efectiva de Felipe II amb Maria Tudor.

28 de juliol de 1554 - Miquel Artigues de Porreres fa donació de la possessió del Pujol (Felanitx)  al seu fill Antoni.

21 d’agost de 1554 -Perellós de Pacs caça un cèrvol a Bellver.

8 de desembre de 1554.-Bartomeu Ripoll, prevere, prior de l'església de la Verge Maria de Lluc de la parròquia d'Escorca, i Gaspar Roig, organista, de la Ciutat de Mallorca, fan els pertinents pactes sobre el dia 2 de febrer pròxim vinent i el prior pagarà solament el port. Per conservar l'orgue, per espai de 5 anys,li donaran una quartera de xeixa cada any. Preu de 120 lliures, moneda de Mallorca, que pagaran distintes persones,entre elles, Pere Bordils d'Albarca: 66 lliures. (ARM-Prot-M- 867 f. 138v.)

12 de desembre de 1554 - Testament de Gabriel Sans, forner de Barcelona, fill de Pere Sans, teixidor de lli de Ciutat de Mallorca (Biblioteca de Catalunya. Perg. 377, Reg. 15389).

19 de desembre de 1554-Bateig a santa Creu del cronista Joan Baptista Dameto, fill d'Albert Dameto Descatlar..

31 de desembre de 1554- En l'any 1554 feu lo sermó de lo standart lo revt. pare frare Anthoni Lleopart del orde de Jesús lo dia acostumat en la seu y sent en diumenge tercera vegada.


L'any 1554 en el món:


"Perseo" -(Cellini) a Florència.

Torres de la murada de Teheran.

Malgrat l'ajut turc als Wattassides,els Saadians es mantenen en el Marroc.

Església de la Puríssima de Càller.

Andrea Duodo, venecià segrestra la fusta que es fa construir Henel Alvagi, corsari turc a Capo Rodome (Navpaktos).

El sant Ofici condemna i confisca els béns a Renata de França, filla de Lluis XII, princesa d'Este.

Febrer de 1554 - Sant Florent (Còrsega) es rendeix als genovesos

5 de setembre de 1554 - Moren Giovanni Moglio i Tisserando da Perugina, luterans, penjats i cremats.
De l'any 1555 al 1559 a Mallorca ixent