Any 1572 a Mallorca (Ixent)

 

Any 1572- Per treballs en el forn de calç per a l'església vova d'Artà, Antoni Blanes cobra 4 sous i 4 diners per tres jornals (AMA-Clavaria-1572-1573).

Any 1572 - El sergent major Baltasar Rossiñol prohibeix usar la ballesta als homes de les companyies foranes (Bover,pàg.236 Notícias histórico-topográficas...)

Any 1.572 - La muller de Joan Genestar de Laiar (Sencelles) ven al cavaller Jordi Sureda una garriga anomenada Los Robiols per 25 lliures.


19 de gener de 1572-Catharina Burgues, abadessa del monestir de l'Olivar i les 28 monges capitulars reconeixen que Cristophol Colom, àlias Bando de Sóller ha firmat rebut de 25 lliures per redenció d'un cens.

El 27 de febrer de 1572 es dicta manament de captura del bandoler binissalemer Antoni Amengual.

1 de maig de 1572-L'ambaixador francès a Constantinoble diu en una carta que els turcs ja disposen de 150 vaixells amb artilleria i tripulació.

1 de maig de 1572 - Mor sant Pius V, (Antonio Michele Ghislieri), papa esclavista,  hipòcrita amoral que va fer tapar per "obscena" la nuesa de les pintures de Miquel Àngel, però  que durant el seu pontificat va ser propietari de més de 900 esclaus.
Contra els jueus va disposar:
"Per l'autoritat de les presents Cartes, ordenem la sortida de tots i cada un dels jueus d'ambdós sexes en els nostres Dominis Temporals, i en totes les ciutats, terres, llocs i baronies subjectes a ells, en espai de tres mesos a partir qde la publicació d'aquestes Cartes . Han de ser desposseïts de tots els seus béns, i ser perseguits d'acord a la llei. Es convertiran en serfs de l'Església Romana, i se'ls sotmetrà a servitud perpètua. I l'Església reclamarà el mateix dret sobre ells que el que altres dominis reclamen sobre els seus esclaus i serfs. " (Butlla Pontifícia, VII, 741, 1567.)


5 de juny de 1572- Boda del pintor Mateu López jove amb Nicolasa Beltran (Alcúdia) a santa Eulàlia.

5 de desembre de 1572-El bisbe Diego de Arnedo prohibeix el Cant de la Sibil·la.

endavant