Any 1657 -Sant Bernadí de Petra

Any 1657-El mestre d'obres Francesc Oliver comença la construcció de l'església dels observants de sant Bernadí de Petra.

Any 1657- El forn de la Tapineria estava situat a la Ferreria d'Amunt (devers el carrer dels Llums).

Any 1657- Manquen a Mallorca 10 mil quarteres de blat per al consum ordinari.

Any 1657-Miquel Pisà Santandreu és el propietari de Son Pisà a Bunyola.

Any 1657- Miquel Sureda, cavaller de Calatrava, propietari de Son Santacília (Palma).

13 de gener de 1657- Orde reial-
"que en ese reino ninguna mujer pueda salir al teatro en hábito de hombre, y que si hubiese de ser preciso para la representación que hayan de hacer estos papeles, sea con traje tan ajustado y modesto, que de ninguna manera se les descubran los pies, sino que estén siempre cubiertos con las ropas que ordinariamente usan ó con alguna sotana"
.

16 d'abril de 1657- Neix Jaume Custurer a Palma.


18 de maig de 1657-El Rei disposa que en cas de conflicte amb la jurisdicció eclesiàstica, el lloctinent i la Reial Audiència puguin procedir a l'ocupació de temporalitats, així de jurisdicció com de béns, prebendes i desenes, i a l'exili dels desobedients, si bé han de fer ús d'aquests mitjans amb moderació i de forma paulatina segons creixi la resistència dels eclesiàstics. (A.R.M., Còdi 172, f. 268.)
 


23 de juliol de 1657- Príam Villalonga Brondo es casa amb Onòfria Mir, viuda de Nicolau Verí Desbrull.


25 d'agost de 1657- Ramon Despuig i Santacília , comte de Montenegro i de Montoro, hereda de la seva germana Elionor Despuig i Santacília la cavalleria de santa Margalida.


8 de novembre de 1657-Mor Domingo Sureda, jurat en cap i administrador del convent de santa Catalina de Sena.

Desembre de 1657- Durant l'any Mallorca exporta 2.760 litres d'oli a Alger.endavant