Any 1659

Any 1659- Pere Oliver, propietari de Son Pisà de Bunyola.
Any 1659 - Llucmajor disposa de 652 cases.

Any 1659- Jerónimo Escobar Sobremonte y Cisneros, nou fiscal de la Inquisició.

Any 1659- Fundació del Gremi de pescadors de Sant Pere d'Andratx amb 9 patrons i 67 mariners.
Any 1659- Francisco Saravia Ojeda, inquisidor de Mallorca.


22 de gener de 1659-Antonina Sorell (de santa Agnès),porrerenca, és la primera monja mallorquina del convent de santa Catalina de Sena.

20 de febrer de 1659- Francesc Cotoner atorga poders a Francesc Artos, mercader de Barcelona
"para que por mí y en mi nombre pueda bender ansí de palabra como en pública almoneda en la dha. Ciudad de Barcelona una esclava mia mora llamada Zaarca, rehén de la que tengo remitida en la misma Ciudad de Barcelona".

27 de febrer
de 1659- Sor Margalida de la Torre compra una casa al carrer de sant Miquel per a ella i les monges del convent de santa Catalina de Sena.

7 de març de 1659 - Mor el capità Jaume Llorenç a conseqüència de les ferides patides en combat contra els angleos aprop de Màlaga.

30 de març de 1659 - Fundació de la Confraria i col·legi de pescadors  i mariners d'Andratx a la rectoria de la vila. Els patrons són Antoni Alemany, Jaume  i Pere Bosch, Jaume Covens, Pere Joan Pujol, Rafel Juan, Gabriel i Guillem Jover i Mateu Valent. Els mariners i pescadors són amb el cognom Bosch: Antoni (3), Bernat, Jaume (6) , Joan , Macià, Mateu , i Miquel (3). Amb el cognom Palmer: Joan, Pere i Llorenç. Amb el cognom Alemany: Antoni, Baltasar, Jaume (4), Joan (2),Macià,  Mateu,  Miquel, i Pere (2). Amb el cognom Valent: Antoni, Baptista, Joan (2).  Amb el cognom Jofre: Antoni,Bernat (2) ,Jaume i Pere. Amb el cognom Coves: Guillem i Mateu. Amb el cognom Ferrer: Joan ,Pere, Rafel i Sebastià. Amb el cognom Flexas: Antoni i Bernat. Amb el cognom Juan: Joan i Rafel. Amb el cognom Porcell: Joan i Miquel. Amb el cognom Simó: Antoni i Miquel. Altres marriners i pescadors són: Gaspar Armant, Lluc Tortella, Macià Covens, Pere Mahó, Bartomeu Vich. Guillem Cifre, Mateu Pujol, Jaume Colomar (2), Joan Sureda.

28 de juliol de 1659 - Boda de Gabriel de Berga Sanglada i Valentí amb Elionor de Santacília Togores Muntanyans , filla de Pere de Santacília i Pacs i de Margalida Togores Muntanyans.


28 de novembre de 1659-Mor Margalida de la Torre, priora del convent de santa Catalina de Sena i la succeeix Victòria Simanques.

 

Els jurats de l'any 1659

     segueix