Any 1662-Construcció de la basílica de Lluc.

Any 1662- Jaume Blanquer dirigeix la construcció de la basílica de Lluc.

Any 1662 - Finalització de les obres de construcció del convent de l'Olivar on hi resideixen 54 monges.

Any 1662-Els sucrers i candelers tenen el punt de reunió al convent d'El Carme, on també hi tenen sepultura els comediants.

Any 1662- Pere de Verí obté llicència per a sembrar 22 quarterades de vinya en es Calderers (Sant Joan).

2 de febrer de 1662-Mor Rafel Prats, comanador de sant Antoni de Pàdua i de Viana.

5 de març de 1662- Els picapedrers Jaume Arbós i Lluc Mesquida cobren 15 i 7 sous respectivament per la reforma de la presó de santa Maria.

11 d'abril de 1662 - Acte de Fe a Toledo on és processat el sergent major Nicolau Oliver-Fullana, condemnat per "enredador i superstició" a quatre anys de presidi i a sis anys de desterrament lluny de Madrid,Toledo i Mallorca.

20 d'abril de 1662- Fra Antoni Font i Roig ha pagat per una figura daurada de santa Agnès de Monte Policiano amb la pastera al retaule de l'altar major de sant Domingo. 6 de juny de 1662- Autorització del rei per a la fundació del convent de les caputxines.

14 de juliol de 1662- Micer Guixar, assessor del batle i el prevere Ventayol discuteixen a la Porta del Mirador de la Seu . El prevere mata d'un tret Micer Guixar

26 d'agost de 1662 - Boda de Maria Aina Estadé Prom i Antoni Moragues Vallès d'Almedrà.

1 de setembre de 1662- Miquel Joan Ballester, Fuster de Togores, hereda el comtat d'Aiamans.

22 d'octubre de 1.662, amb el beneplàcit del rei D. Felipe IV, tres religioses del convent de caputxines de Saragossa i altres tres de Barcelona funden el convent a Mallorca en el carrer de sant Feliu.

14 de novembre de 1662-Arriba el nou bisbe de Mallorca, Pedro Fernández.

13 de desembre de 1662.- Rafael Moncada, músic de xeremia, ha rebut de la Confraria de Nostra Senyora de Concepció de sant Francesc 20 sous per haver sonat les xeremies a la matinada de la festa.(ARM-C-1592).

segueix