Any 1663-Construcció de la Torre de Cala Pi. Saquejos dels pirates musulmans a la Serra.

Any 1663-Construcció de la Torre de Cala Pi.

Any 1663 - Antoni Moll publica "Ordinations y sumari dels privilegis, consuetuts y bons usos del Regna de Mallorca"

Any 1663- El sergent Gaspar Doménec  va a Selva per a defensar-la dels moros que hi ha per Lluc.

2 de gener de 1663- Jaume Ballester, Fuster, Sant Martí de Togores hereda el comtat d'Aiamans.


El 4 de febrer de 1663 neva a la serra de Tramuntana.


23 de febrer de 1663- El Gran i General Consell acorda la construcció de Sa Torre Nova de sa Roca Fesa (Cala Santanyí).

Març de 1663- El corsari Jaume Canals exerceix de castellà de Bellver.

3 d'abril de 1663- El notari Joan Seguí és assassinat d'una arcabussada i enterrat al convent del Carme.


16 d'abril de 1663 - Arriben a Ciutat vuit fugitius napolitans i francesos  esclaus a Alger en una barca feta amb canyes i dues pells de bou, i per por de la pesta, els jurats posen a la seva disposició una barca bona, ben provehída, amb menjar i roba i els fan anar cap a València.

17 d'abril de 1663 - Llancen un explosiu amb un canó de canya que crema la casa de mestre Garí vora el poador de na Xona. Enderroca una escala , tres mitjanades que cauen damunt un llit en el que hi havia quatre minyons i una dona .Només aquesta va resultar ferida lleument a la cara. A conseqüencia de l'explosió va ser detingut dia 20 el doctor Mateu Coll i executat el dia 28. ( AGHM Llibre Cerimonial, fol. 196 v )

28 d'abril de 1663-Dissabte- Mateu Coll, doctor, és penjat a la forca per haver incendiat el forn de Mateu Garí. És enterrat al vas de les ànimes de santa Eulàlia.

Maig de 1663- Sarraïns arriben a Bóquer i saquegen la zona. Capturen Gabriel Robert de Pollença.

28 de maig de 1663 - Els jurats nomenen Marc Cotto, pintor de la Universitat.


19 de juny de 1663 - Mor Pere Anfós, batle de les cavalleries del comte de Formiguera a santa Margalida i és enterrat a la capella del Roser de la parròquia de la vila.

26 de juny de 1663 - Arriben noves de la designació per al bisbat d'Oristany de Bernat Cotoner.

27 de juliol de 1663- Mor Antònia del Carmen als 10 anys, esclava de Rafel Sanxo. És enterrada al vas de santa Anna de la parròquia de sant Miquel.

20 d'octubre de 1663- Mor Rafel Cotoner Olesa, gran mestre de l'orde de Malta.

Novembre de 1663- Nicolau Cotoner és elegit gran mestre de Sant Joan, príncep de Malta i senyor de Gozzo.

11 de novembre de 1663 - Bateig a santa Eulàlia de Joana Aina Nunís de Santjoan Quint de Verí i Vivot, que serà la segona esposa del comte Mal (comtessa de Formiguera). (Arxiu Diocesà- Llibre de baptismes de santa Eulàlia, de 1662 a 1675. fol. 41, v ).

segueix