Any 1664- Impressió del "De sole alfonsino-Tratado de arquitectura militar"- Obra de Vicenç Mut.

22 de febrer de 1664 -  Mor Mateu Moragues Pont de la Terra, propietari de Son Moragues i és enterrat a l'església de Valldemossa.


6 de març de 1664- Mor Catalina Mayol, viuda de Miquel Palou de Comassema. L'enterren a sant Francesc.

24 de març de 1664- Inici de la construcció del convent de santa Catalina de Sena.


5 d'abril de 1664- Arriba la comunicació de la mort del bandoler Martí Serra "Formatja" que estava refugiat a l'església d'Alcúdia, ferit.

1 de maig de 1664 - Inici de la construcció de la cisterna del convent de santa Catalina de Sena en el centre del claustre.


3 de juny de 1664- Primera pedra de l'església de sant Domènec a Inca.


19 de juny de 1664- Mor el notari Joan Campamar, que és enterrat en el vas de la Mare de Déu de Confaló a santa Eulàlia.

23 de juny de 1664-El Col·legi de la Mercaderia concedeix 50 lliures per a les obres del convent de les Caputxines.


1 de juliol de 1664-Els paraires de Llucmajor se separen del gremi de Palma.

13 de juliol de 1664-
"als 13 juliol 1664 aportaren les Monjes Capuchines al Monestir ha hont vuy estan que foren cases del Dr. Deyà y de la Sra. Francina Font, las quals foren set Monjes de cor y tres de servici  y antes vivien a Sant Feliu". (Noticiari de Cristòfol Seguí)Octubre de 1664-Vaixells francesos arriben a la badia de Pollença.

13 d'octubre de 1664-És assassinat d'una arcabussada, Vicenç Ramis.


2 de novembre de 1664- Mor Antoni Sales Verí, major i és enterrat a la capella de sant Jeroni de la Seu en el vas dels Sales. Els seus béns estaven valorats en 110.000 lliures. Vivia a Can Sales menor en el carrer de sant Feliu.

5 de novembre de 1664 - Joan Fuster de Sales Caulelles fill del segon matrimoni d'Antoni Sales Verí assoleix l'herència de Son Sales i entra en disputa per aquest fet amb la vídua.4 de desembre de 1664-
"Nosaltres de baix firmats Barthomeu Ferrer prevere beneficiat y administrador del bassi y capella de N.a Sr.° del Confaló de la parroquia de Santa Eulalia de una part y Mestre Antoni Carbonell scultor per el qual no saber scriure firma jo el Dr. Mateu Català prevere, de altre havem consertat y entre nosaltres v convingut que vos dit mestre Antoni Carbonell deureu el quadro de dita capella de N." S." del Confaló"..


15 de desembre de 1664- Es pot veure un estel amb la coa llarga i la corona obscura.

segueix