Any 1853- La plantilla de la Guàrdia Civil a Mallorca està formada per 151 guàrdies i 5 oficials.
   
Any 1853- Francesc Frau restableix la Congregació de l'Oratori a Palma.

8 de gener de 1853 - Mor Miquel Abraham Ramon, que va ser prior dels agustins.

 
3 de febrer de 1853-Inici de l'enderrocament del corral o casa de Comèdies.

20 de febrer de 1853 - Nadal Cabrer, rector de Campos.

6 de març de 1853 - Miquel Riutort, nou rector de Felanitx.

 
17 de març de 1853 -Subhasta de La Trapa a favor de Segimón Morey per preu de 51.020 reals de velló.
   
30 de març de 1853- Neix Vicent Van Gogh a Goot Zundert
   
25 de maig de 1853-Neix el pintor Antoni Fuster Forteza a Palma.

Abril de 1853 - Felanitx té 10.046 habitants.

 
14 d'abril de 1853- Govern espanyol de Lersundi.
   
15 de juliol de 1853 - S'aprova l'establiment d'un mercat a la Plaça de les Drassanes
   
19 de setembre de 1853- Govern espanyol de comte de sant Lluís.

Octubre de 1853 - Pesta porcina a Felanitx.

 
25 d'octubre de 1853 o 7 de novembre de 1853 - Felip Fuster i Puigdorfila és el nou governador civil.

2 de novembre de 1853 - Obres del portal de santa Rosa a l'església de Felanitx.

2 de novembre de 1853 - Mor boig el mariscal absolutista Francisco Conway Gañet a Palma.

 
8 de novembre de 1853- Joan Antoni Zaforteza, abans Ferrer de Sant Jordi i Vives; els seus germans, Antoni, Francesc, Vicenç i Concepció Ferrer de Sant Jordi i Vives, i sa mare, Joana de Vives i Planes, venen Son Ferrer de Sant Jordi a Bartomeu Borràs Llobera, Llorenç Guasp Riera i Joan Bennàssar Ballester, per 22.556 lliures.
   

13 de novembre de 1853-Neix Estanislau de Kotska Aguiló, fill de Tomàs Aguiló Forteza, poeta.


any1850