7 de maig de 1397- Antoni Jordà de la Vall d'Uixó, que en la seva captivitat a Bugia s'havia fet musulmà,  és capturat i rossegat i penjat al moll a Mallorca per haver participat en els assalts dels musulmans a s'Arracó, de la parròquia d'Andratx, i a Torreblanca del regne de València. Després va ser col·locat a les forques del Pont d'inca.(ARM RP 3488 fol. 76-76v).Any 1511- Bàndols del pariatge:

Dels 56 partidaris dels Alemany, dotze eren Alemany de cognom (De Son Seguí, de Son Martí Alemany de S'Arracó), quatre  tenien el cognom Simó (de Son Seguí), altres quatre eren Calafell (tres de Son Martí Alemany de S'Arracó), els Ferrer eren dos (de Son Seguí), els Bonet tres (dos del Castellàs de S'Arracó), els Perpinyà, tres (de Son Perpinyà), els Roig dos (de Son Seguí), els Serra tres (dos de Son Seguí), dos eren Mulet (de Son Perpinyà), dos més enren Ensenyat, i altres dos eren Jofre.
    Del bàndol dels Vic , 13 eren Vic de S'Arracó, 9 eren Pujol (7 de Son Vic de S'Arracó), tres eren Masó (de Son Masó), 6 eren Palmer, 5 eren Jofre (de Son Jofre), tres eren Moragues (de Son Ensenyat), quatre eren Serralta (de Son Vic de s'Arracó), dos eren Fuster (de Son Fuster de S'Arracó), quatre eren Torres (de Son Torres), quatre eren Jovera (tres de Son Jovera).

22 d'agost de 1564- S'instrueix expedient criminal contra Joan Esteva "Genet" , Miquel Simó, Damià Simó i Pere Ensenyat de S'Arracó acusat de disparar amb ballesta contra Bartomeu Viguet de nit en el Pas d'en Perell i d'assetjar-lo després amb intenció de matar-lo, cosa que s'evità al crit de Via fora.

1652 - Mor de pesta Francina Palmer Simó que és enterrada a S'Arracó.

6 d'abril de 1671 - Guillem Bonet "Comafreda" i Jaume Esteva de S'Arracó segrestren el saig d'Andratx i quan el batle Sebastià Palmer de Son Miquel i els jurats Joan Ensenyat de Son Ensenyat , Jaume Alemany i Guillem Fleixes de Son Vic van a ajudar-lo  responen a trets i feren el batle. Els agressors fomaven part d'una banda dirigida per Pere Rosselló "Ballatia" de Binissalem. Per aquest motiu varen ser condemnats a cinc anys de galeres i a pagar les costes processals.

31 d'octubre de 1869 - Jordi Font, vicari de S'Arracó reclama les claus de l'oratori de sant Telm que va deixar a l'Ajuntament tres mesos abans sense devolució.

30 de desembre de 1926-Proposta d'escut per a S'Arracó signada per Joan Llabrés Bernal i Gaspar Bennasser Moner.

10 de novembre de 1936 - Assassinats feixistes d'habitants de S'Arracó.
Jaume Porcel Pujol, comunista, és assassinat a garrotades pels franquistes i el mateix dia mor assassinat en el cementeri de Ciutat Guillem Pujol Bosch.