Any 123 AC-Quintus Caecilius Q. F. Q. N. Metellus Balearicus emprèn la campanya contra la pirateria a les Balears, i després de la conquesta fa poblar Palma i Pollentia amb 3000 colons romans procedents d'Ibèria. També va fundar els municipis llatins de Cinium i Tucim i va federar la població de Boccoris. Estrabó (111, 5, 2), Florus (I, 43) i Orosi (V, 13, 1) justifiquen la conquesta per la presència de pirates en aigües balears que hostilitzaven les naus romanes.

Any 425-Gunderic, dirigeix els vàndals a la conquesta de Mallorca. Destrucció de Pol·lentia.

15 de maig de 1278- Daviu Mocatil, jueu, compra el dret sobre el gra del pla de Ciutat per 1205 quarteres d'ordi (84.350 kgs) i el de Guinyent (Alcúdia) per 560 quarteres (39.200 kgs.), la meitat d'ordi i la meitat de blat.

14 de març de 1284-Bernat Cavaller i Bramona Muntanyans acorden amb les clarisses cedirs uns honors dins Alcúdia.

3 de setembre de 1322 El rei Sanç prohibeix treure blat d'Alcúdia.

Maig de 1338-Ramon de Sant Martí, capità de Muro, comprova la presència de galeres genoveses a la badia d'Alcúdia.

5 de novembre de 1340-Testament de Ramon Martí, natural de Riu de cols, de la diòcesi de Tarragona, habitador de la Vila d'Alcúdia. Elegeix sepultura al cementeri de l'església de Sant Jaume d'Alcúdia. (ARM, A - l f . 11v - 12 v .).

31 de maig de 1346- Onze naus de les arribades a la Palomera es dirigeixen a Alcúdia i es desplacen més tard cap a Pollença.

Any 1359 - Andreu Mongriu d'Alcúdia, ballester, s'allotja a l'hostal de l'àguila a Ciutat de Mallorca per embarcar-se per a la guerra contra Castella.

7 de maig de 1369 - El jutge de la cort del bisbe amenaça amb l'excomunió als veïns d'Alcúdia que no paguin els seus deutes.

Any 1386- Els pescadors d'Alcúdia es queixen perquè el mostassaf els obliga a dur el peix personalment al mercat d'Inca

2 de març de 1390-Fa una aturada de refrescament a Alcúdia Lluis d'Aragó que arriba amb una nau castellana.

31 d'agost de 1400-Dues naus de genovesos prenen 3 esclaus a Alcúdia

23 de febrer de 1415-Guillem de Santjoan, capità d'Alcúdia demana reforços per enfortir la murada davant el perill d'un atac portuguès.(ARM EU 3 f 120 v).

3 d'octubre de 1442- El vicari d'Alcúdia ordena pagar una pedrel·la al pintor Miquel Alcanyís.

Any 1450-El cap dels seguidors del bàndol dels Sureda a Alcúdia era Antoni Axartell, i el dels partidaris de Descatlar era Miquel Renovard.

3 d'agost de 1483 Alcúdia obté el privilegi de no poder-hi entrar vi, en protecció a la producció pròpia.

22 de desembre de 1521- Pere de Pacs, jove, fill del castellà de Bellver mort pels agermanats arriba a Alcúdia des de Menorca, i és aclamat capità.

El dia 1 de setembre de 1522, l'exèrcit agermanat es planta davant les muralles d'Alcúdia i comença un nou setge.

20 de novembre de 1532 - El Lloctinent General ordena al batle d'lnca que Bartomeu Seguí no sigui inclòs en el llistat per pagar els danys a la Ciutat d' Alcúdia

27 d'abril de 1556- Joanot Campfullós, vicari d'Alcúdia insta a pagar a Rafel Guitart, pintor , les dues lliures i dos sous.

Any 1562-Diego de Arnedo, bisbe, ordena que es registrin totes les defuncions de la parròquia d'Alcúdia.

Any 1567 El mestre Sebastià Terrassa comença la construcció de la Talaia de La Victòria (Alcúdia).

5 de juny de 1572- Boda del pintor Mateu López jove amb Nicolasa Beltran (Alcúdia) a santa Eulàlia.

L'any 1595, Nicolau Doy , boter de 25 anys, de Ciutat va ser condemnat per el Sant Ofici a reclusió durant 10 anys a la ciutat d'Alcúdia

14 d'agost de 1598-Felip II signa un privilegi que disposa la fortificació dels ports d'Alcúdia .

Any 1599-Joan Busto és el capità d'Alcúdia i Francesc Despuig el sergent major.

5 de maig de 1599- Inici de les obres de la Torre major d'Alcúdia.

25 de març de 1601- La cort de Valladolid designa batle d'Alcúdia Joan Sebastià.

9 de juny de 1609 - Pengen un home a Alcúdia després de vendre una barca a un grup d'esclaus musulmans que volien fugir.

12 de novembre de 1617 - Alertat d'un desembarc musulmà, el virrei interí va en socors d'Alcúdia.

1 de maig de 1625- Desfila davant el virrei a Alcúdia la cavalleria formada per el capità Andreu Canyelles, Joan Jaume del Arboçar....

Gener de 1646- És nomenat ecònom d'Alcúdia Fra Josep Calbés.

13 de maig de 1665-Segueix el setge als bandejats refugiats a l'església d'Alcúdia.

9 de desembre de 1672- Paguen a Antoni Roig per haver passat un avís al lloctinent on s'exposava que Martí Bertran estava assetjat a l'església d'Alcúdia.

8 de desembre de 1675-Primera pedra de la capella del sant Crist d'Alcúdia.

12 de novembre de 1687-Francesc Axartell és nomenat capità d'Alcúdia.

12 de maig de 1693-Mor el rector d'Alcúdia Pere Pasqual Cugullada.

4 de juliol de 1697-Constitució de la confraria de sant Josep a Alcúdia.

Any 1701 -Elisabet Joan era la propietària de Son Soler i de l'Albufereta d'Alcúdia.

9 de gener de 1726- Mor Rafel Ventayol, frare observant d'Alcúdia en el convent de sant Salvador de Jerusalem, ciutat que habità durant 56 anys.

6 de febrer de 1747-Mor Miquel Serra Ferrer, rector d'Alcúdia.

Any 1780 - Alcúdia: 861 habitants. Escorca: 282 habitants. Inca:4.053 habitants. Sineu:3.398 habitants.

Any 1785- Reial pragmática de repoblació d'Alcúdia. L'Expédient de Repoblació descriu que Alcúdia tenia 621 cases, 280 de les quals estaven esbucades.

Any 1840 - Habitants: Palma:40.405; Sant Joan, 1.640; Llucmajor, 10.306; Felanitx, 9.624; Pollença, 6.182; Manacor, 7.674; Sa Pobla, 3.094 habitants; Alcúdia, 1.116...

28 de juny de 1850 - Es contracten llubiners en atur a 4 sous el jornal de treball en la carretera d'Alcúdia a Pollença. (AMLl-Correspondència 25).

11 de juliol de 1887-Inici de la restauració de la Cova de sant Martí d'Alcúdia.

15 de juny de 1913- Jordi Poquet de Muro, nou rector d'Alcúdia.

31 de juliol de 1920- Joan Ensenyat Oliver de Muro és el nou rector d'Alcúdia.

Any 1930-Troballa d'un cap d'Eros de marbre a Can Fanals (Alcúdia).

3 de març de 1948- L'Ajuntament d'Alcúdia autoritza el Ministeri de Defensa a ocupar temporalment 959.200 metres quadrats al Cap de Pinar.

1 d'octubre de 1959-Cauen 142 litres d'aigua de pluja per m2 a Alcúdia.

15 de desembre de 2007 - L'ajuntament d'Alcúdia aprova la concessió de les obres del nou institut del Port a l'empresa gallega Copasa. Els regidors van votar unànimement la proposta i la van adjudicar per un total de 4.456.000 euros