Dia 7 d'abril de 1253 Berenguer de Castellvell llega a les seves germanes Saura i Sanxa, Mostacar i Randa.

Maig de 1253 Garsenda de Castellvell, esposa de Garcia Arnau, i la seva filla Saura venen part de Randa i Mostacar.

Any 1303-Maimó Piris propietari de Son Piris d'Algaida.

Any 1437-Barcaix, Algaida, es divideix entre els ciutadà Rafel Caulelles i el notari Jaume Rosselló.

El 26 de gener de 1457 Bernat Reus i la seva esposa Eulàlia, els dos d'Algaida, compren Biniatzent.

Any 1463- Joan Desmàs i Joan Sureda eren els propietaris de la Maimona (Algaida).

Any 1466- Jaume Boscana ven a Marc Canyelles l'alqueria Pola d'Algaida que està al costat de Barcaix.

Any 1482-Lorongo de Marí, cavaller, és el propietari de Punxuat (Algaida) i Capocorb (Llucmajor).

Any 1498-Butibalansí (Algaida) és propietat de Pere Reus.

Any 1506- Contracte signat entre els jurats de la vila d'Algaida i Pere Terrencs pel qual aquest es compromet a la realització d'un retaule per a Sant Honorat.

11 d'agost de 1552- Boda de Joana Coll d'Algaida amb Mateu Moragues Julià de Son Moragues (Valldemossa).

Any 1625 -Ramon Gual, cavaller, estableix a favor de l'hostaler Miquel Pou l'hostal de Son Gual (Palma),situat a les costes d'Algaida.

Any 1630- Joan Miquel de Santacília ven "son Dexopta d´Algaida" a Miquel Joan (Son Miquel Joan).

26 de juny de 1652- Mor degollat a Algaida per orde del virrei, Andreu Mesquida de Formiguera...

Any 1687-El Bisbe mana als Jurats d'Algaida adobar el fossar de Castellitx.

30 de gener de 1701 - Els germans Canals Vallés obtenen les escrivanies d'Alaró, Algaida i santa Maria.

Any 1750-Segons l'Arxiduc Lluis Salvador, els habitants de Mallorca són 119.619. Artà:2407 habitants, Calvià: 1.040, Andratx:2.580, Algaida:1.994, Alaró:2.323,

5 de gener de 1792-Neix Miquel Salvà Munar a Algaida, bisbe d'ideologia lliberal.

Març de 1799- Un total de 2000 soldats surten de Palma cap a Algaida,Sencelles,Sineu i Costitx per por als anglesos.

9 de juny de 1850- Mor Pere Jeroni Alemany Hurtado de Mendoza, propietari de Cala Major, Carrutxa (Sant Joan), Son Reus (Algaida), Son Lleter (Ciutat).

25 de març de 1881-Mor Miquel Alemany Marcel, propietari de Son Reus (Algaida), Cala Major (Ciutat),Carrutxa (Sant Joan) i Son Lleter (Ciutat).

18 de novembre de 1891- Neix Josep Mulet Oliver, propietari de Son Verdera (Algaida).

Any 1920- El terme d'Algaida arriba als 4084 habitants:501 a Pina,258 a Randa,1212 foravilers, 2113 a Algaida.

9 d'octubre de 1957-Plouen 82 litres per metre quadrat a Algaida.

20 de febrer de 1974- Plouen 83 litres per m2 a Algaida