Any 1765

Any 1765- Mor Pere Francesc de Pisà Manera, mallorquí exgovernador del castell d'Anvers.Any 1765- Orgue de sant Domingo (actualment a l'església de Santanyí)

Any 1765. L'orguener Jordi Bosch treballa en la millora de l'orgue de l'església de santa Maria del Camí.

7 de gener de 1765 - Es posa un punt de venda de sal en el carrer de la Gerreria de Palma.

18 de gener de 1765-El canonge Nicolau Villalonga és nomenat rector de la Universitat Lul·liana.

15 de febrer de 1765-Mor el canonge Joan Prats i és enterrat a la Seu.

24 de febrer de 1765- Diumenge.El bisbe publica un edicte en el qual imposa l'excomunió a tots aquells que han participat del joc de la parada i de l'auca.

23 de març de 1765- Escrutini del ramat existent a Palma: xots i ovelles 162.205; cabres 60.932; vaques i bous, 6.649. En total hi ha 229.786 caps de bestiar.—(Arxiu Municipal de Palma- Llibre de l'Ajuntament de 1765, fol. 20, 21v ...)

7 d'abril de 1765- Es representa "Las Armas de la Hermosura" per la companyia de Garcilaso a  la Casa de les comèdies del Mercat.

8 d'abril de 1765 - Dilluns. Segona festa de Pasqua. Passen per la Badia de Palma cap a llevant les dues esquadres comandades pel capità Toni Barceló.

19 d'abril de 1765 - Fa calabruix a Palma.

1 de maig de 1765- Fondeja a la badia de Palma l'esquadra del capità Toni Barceló.

23 de maig de 1765. Dues dones que havien comès un furt han passat 6 vegades el càstig de baquetes que consisteix  a fer-les passar, amb mig cos nu, entre dues fileres de soldats, en aquest cas del Regiment de Brabant, els quals li pegaven amb les baquetes.

5 de juliol de 1765 - Divendres. Arriba un "gànguil" francès provinent d'Alger amb dos esclaus que són d'Alcúdia i de  Ciutat.

3 d'agost de 1765- Fra Bartomeu Rubí,guardià de sant Francesc, Fra Salvador
Borel, Prior del Socorro, Josep Brotat doctor en drets, Antoni Canet,vicari de
sant Miquel, Gabriel Nadal iMiguel Pérez,preveres, el metge Joan Bosch i el vidrier Joan Gralla,sol·liciten de l'Ajuntament que acabi la font de sant Francesc o que la clausuri, perquè és un lloc que causa infeccions en l'estat actual, i a més hi ha caigut una dona que hagués pogut perdre la vida en el pou que té 40 pams de profunditat (Llibre de Pap. d'assumptes diversos de 1648 á 1772.)

8 de setembre de 1765-Mor a Campos l'escultor Joan Deyà Balle.

2 de novembre de 1765- Neix José María de Alós y Mora a Palma.

5 de novembre de 1765- El rei denega al Regiment de Milícies de Mallorca el manteniment del Fur Civil i l'equipara als regiments peninsulars que només disposen del Fur criminal.

27 de novembre de 1765-Mor Jaume Campaner, jutge del Sant Ofici.


 

    


segueix