Any 1760


L'any 1765 el Palau Berga, propietat del Ministeri de Justícia va patir moltes modificacions. Entre elles es canvià de lloc l'escala.


Any 1760-Fi de la reforma de Can Berga, propietat de Cecília Santacília Berga.


Any 1760 - Conflicte entre els propietaris de Xorrigo i els pagesos que fan ús de la terra a Son Gual pels usos de les terres.

Any 1760- Reforma de la façana de Cas Metge Rei de Santa Maria , amb incrustacions de pedretes negres de basalt.

Any 1760- Muro deu 2.749 lliures 19 sous, 2 diners a Honofre Aguiló i Elionor Aguiló i només tornen 7 lliures cada any.


12 de maig de 1760-Pere Antoni Colom Fiol renova els 8 gegants de l'Ajuntament de Palma per comanda dels jurats.


28 d'agost de 1760 - El pintor Joan Muntaner és nomenat acadèmic supernumerari de l'Academia de San Fernando.

25 de novembre de 1760- Francesc Sureda de Santmartí Safortesa és nomenat marquès de Casa Desbrull.


28 de novembre de 1760- Reial Decret:
"Para que no se confunda la distinción del vestuario de mis tropas con la librea, prohibo generalmente en mis reynos, sin excepción de clase, el uso de solapa en la casaca de librea,
y mando que la que la tubiere la quite luego; y que toda la que por ser azul, roja, blanca o amarilla, se equivoca con el pequeño uniforme de mis guardias de Corps, y con el vestido de los demás cuerpos de mi exército, mude de color ó se guarnesca de franja que la diferencie y califique de librea"
.

17 de desembre de 1760 - Fra Andreu Obrador,exprovincial dels Mínims de sant Francesc de Paula fa sol·licitud per a la posada en marxa de dues escoles, una de gramàtica i l'altra de retòrica en el convent de Palma.(AMP -Lligall d'oficis de 1760 a 1769).

27 de desembre de 1760-Mor Pere Sancho de la Jordana Sureda a Artà.

 

      

     

segueix