9 de gener de 1042

Heinrich VII, duc de Baviera

25 de gener del 1042

Mor Abu al-Qasim Muhammad ibn Abbad, sobirà àrab (n. 984)

8 de juny de 1042

Mor Knut Hardicanut, rei anglès a Lambeth. Eduard el Confessor esdevé rei dels anglo-saxons


endavant