Any 1063-Els Banu Tahir, governadors de Múrcia,  es declaren independents.
  

Any 1063- Mor el zahirí Ibn Hazm a la taifa de Niebla.

8 maig 1063

Mor Ramir I, rei aragonès entre 1035 i 1063.endavant