15 de febrer de 1113  - El Papa Pasqual II, amb la butlla "Pie postulatio voluntatis", reconeix oficialment als Cavallers Hospitalaris, que constitueixen  l'Ordre de Sant Joan de Jerusalem

Any 1113-Mor Muhammad Ibn al-Labbana, poeta de Dènia, a Mallorca.

7 de setembre de 1113- Aliança del comte de Barcelona amb l'arquebisbe de Pisa.

13 d'abril de 1113 - Mor Ida, comtessa de Bolònya


16 d'abril de 1113 - Mor Sviatopolsk II de Kiev   


Anys 1113-1114- Liber maiolichinus de gestis pisanorum illustribus.

19 de juny de 1113 - Mor Odó, bisbe, de Tournai

endavant