Ramon Berenguer posa 20 navilis a disposició dels 200 cavallers cristians i musulmans que vulguin establir-se a les Balears

Ramon Berenguer III dóna el castell de Montagut, a Alcarràs (Segrià; Lleida) a Guerau de Jorba i al seu fill Guillem

Menció del castell de Tornamira, a Oristà (Osona; Barcelona) en el testament de Ramon de Montcada que el cedeix al seu fill Ot de Montcada.

Diego Gelmírez és nomenat arquebisbe de Santiago i llegat pontifici a les províncies eclesiàstiques de Mèrida i Braga , traslladant-se a viure al costat de la catedral en construcció, per la qual cosa es fa construir l'actual Palau Gelmírez, annex a la catedral.

Mor Jerónimo de Perigord i les diòcesis de Salamanca, Àvila i Zamora se separen.

Alfons I conquesta Soria ,que repobla, donant-li furs.

Alfons VII decideix traslladar la seva cort a Sahagún (Lleó)

 Fortún Garcés ofereix el castell de Novales (Osca) als canonges d'Osca.

Carcassona es revolta de nou contra Bernat Ató i li nega l'entrada

Neix a Granada el metge i traductor jueu Judah ben Saul ibn Tibbon.

 Ibrahim ibn Yusuf, nomenat governador de Sevilla pel seu germà soldà Ali, reconquesta la plaça cristiana de Còria (Càceres)


Els habitants de Tolosa deposen al governador deixat per Guillem IX i criden a dirigir-los al deposat comte Alfons Jordà , fill d'Elvira de Castella,

27 de febrer de 1120 - Per la butlla "Omnipotentis dispositione" (27 feb) el papa Calixt II concedeix a Santiago de Compostel·la la dignitat de metropolitana de Mèrida (en poder musulmà) i instaura l'Any Sant Xacobeo en el qual es concedirà indulgència plenària als pelegrins que arriben al santuari l'any en què la festa de Sant Jaume (25 jul) coincideixi en diumenge

Alfons I assetja Calataiud

1 d'abril de 1120- El reformador religiós i faquir Abu Abd Allah Muhammad ibn Abd Allah ibn Tumart, descendent del califa Ali pel seu fill Hasan, deixeble d'Algacel, es proclama "Mahdi" (1 abr), iniciant la reforma almohade i amb el suport dels berbers de Tinmal (Atles marroquí) comença la guerra contra els almoràvits.

27 de maig de 1120- Ricard III de Capua és designat príncep dues setmanes abans de morir.

3 de juny de 1120 - Calixte II torna de Cluni a Roma


18 de juny de 1120 - Alfons I en la batalla de Cutanda Calamocha; Terol) , amb l'ajut del poderós duc d'Aquitània Guillem IX el Trobador , aconsegueix una important victòria sobre els almoràvits d'Ibrahim ibn Yusuf.

24 de juny de 1120 -Calataiud es rendeix a Alfons Iendavant