19 de febrer de 1123 - Mor Bertold III de Zeringen

11 d'abril de 1123- Dimecres- Mor Zaynab bint Ani al Hakam (Epígrafe de Son Grua, Pollença)endavant