Any 1148-Muhammad ben Ali ben Yusuf, valí almoravit de Mayûrqa , independent.

Any 1148- Ishâq b.Muhammad b.Ganiya , valí de Carmona, torna a Mallorca.

16 d'abril de 1148

Mor Alfonso Giordano, comte de Forez i de Tolosa, duc de Septimània i de Narbona, i marquès de Provença

Mor Robert de Bethun, bisbe d'Hereford


endavant