27  de febrer de 1172

Mor Muhammad ibn Mardanis (Rei Llop), valí de València. Els seus fills s'adhereixen als almohades.


4 de març de 1172

Mor Esteve III d'Hongria

27 de març de 1172

Mor Ibn Mardanix, «el Rei Llop», monarca almoràvit murcià (n. 1124).

27 abril 1172

Ahmed Ibn Baso inicia a Sevilla les obres de construcció d'una gran mesquita.

28 de maig de 1172

Mor Vital Miquel II, dogo veneciàendavant