Any 1232

Any 1232-Ramon Saclusa obté la baronia de Bunyolí.

Any 1232-Constitució de la Inquisició a Tarragona.
Any 1232- Mor Benedetta jutgessa regent de Càller.

Any 1232-Berenguer de Palou,bisbe de Barcelona, obté la parròquia de Santa Creu.

 
Any 1232-Berenguer de Palou estableix l'alqueria Benytyamor (Ses Penyes-Andratx) a Bernat de Santjoan


Any 1232-Jaume de Safareig batle de Pere de Portugal a Mallorca gestiona 51.000 hectàrees de domini reial.


Any 1232- Constança, viuda de Guillem de Montcada, dona una mesquita (carrer de la Concepció) al Sant Sepulcre.


Any 1232-Bernat Sagranada obté l'alqueria Hamior (Palma)


Any 1232-Qanarusa (Binissalem) correspon al vescomte Gastó de Bearn.


Any 1232-Gastó de Bearn dona a l'ordre del Sepulcre les alqueries Bànyols (Alaró), Yarfan i un molí vora la sèquia davant Banyols


Any 1232-Muruh correspon al comte d´Empúries en el Repartiment.


Any 1232-L'alqueria d'Alburec (Llubí) és cedida als mercedaris.


Any 1232-Cinc franciscans menors s'estableixen a una mesquita (Hospital del carrer dels Oms).


Any 1232-Els framenors ocupen l'hort Riat Abboadille-Abnazac. Es construeix el convent de sant Francesc a un hort de Valentí Ses Torres.


Any 1232-Propietaris de molins a Alaró: Gilabert de Cruïlles, Pere Hospitaler, Arnau de Santacília, Pere Ramon , Berenguer Pons, Pere de Morella, Martí, Arnau de Togores, Pere de Mora, Guillem Domènec.A las kalendas de Janer de 1232 vingueren cinch Religiosos del Orde de Menors de Roma a esta Isla de Mallorcas, que havía poch tems estava conquistada, i es deian; el P. Miquellí, el P. Petri, el P. Joanni, el P. Jacobi i Fr. Pauli Sachi. Se postraren a los peus del Seranisim Conquistador, li besaren la ma suplicantli los donas lloch para fabricar un Monasteri de la seua Orde. Se les concedí. Asseñalá quatre bons homes, qui se anomenaven, Bernat de Torrella, Valentí Sestorres, Roberto Bellvei y Jaume Marina, notari, para que asseñalasen territori bastant per dit Monasteri. Asseñalaren un hort o jardí i una mesquita qui era de Amet-Xalaxa, qui se rendí al conquistador, junt a un plá de térra y hort qui era de dit Valentí Sestorres, al costat de un torrenti ahon devallaven las ayguas de las montanyas qui anaven a la mar.(BSAL de 1976, Nota de Jaume Marina, notari).

25 de gener de 1232 - Un exèrcit format per forces de les Ordres Militars i del bisbe de Plasencia reconquesta la ciutat de Trujillo.


28 de gener de 1232 - Mor Pierre de Montaigu

30 de gener de 1232- A Terol, Abu Said renúncia als seus drets en la ciutat de València en favor de Jaume I.


El 10 de febrer de 1232 -El procurador de la comtessa de Bearn i del seu fill Gastó de Bearn en nom dels seus apoderats fa donació de les cavalleries  d'Aiamans i Lloseta al magnífic Arnau de Togores.


17 de febrer de 1232 -Guillem Tizó obté per donació de Pere d'Agen, lloctinent de Nunó Sanç, 10 jovades de terra, dues d'elles a Beniadatz (Bunyola), altres dues al Rafal Zale de sant Llorenç, i sis més de l'alqueria Alquazor de Felanitx.(ARM, A 13, 2)


Dia 26 de març de 1232 Arnau de Sant Benet, capellà del Temple, compra les cases del bisbe de Girona a Ciutat.

 
Dia 2 d'abril de 1232 Jaume I atorga als mallorquins franquesa de peatge.


5 d'abril de 1232- Bernat, abat benedictí de Sant Feliu de Guíxols és presentat per Jaume I com a candidat a bisbe de Mallorca, però mai no ho va ser.


5 d'abril de 1232- El rei cedeix a la Seu la dècima part de totes les seves possessions i drets a Mallorca, a més del delme de tots els fruits i animals.


10 d'abril de 1232 -
Mor Rodolf II d'Habsburg, comte de Zurich i landgravi de l'Alta Alsàcia


Maig de 1232 Jaume I arriba de Salou amb un grup de tres galeres.Ha de fer la seva tercera estada a Mallorca.


6 de maig de 1232 - Jaume I fa hereu al seu fill Alfons, fill de Leonor, amb motiu del viatge a Mallorca.

Maig de 1232 Pere de Portugal és Senyor de Mallorca. Pere té les funcions d'administrador i perceptor de rendes , sense facultats en fortificacions, declaració de pau i treva ni promulgació de privilegis.

11 de juny de 1232

Berenguer de Montcada obté el Rafal Abinjorda de 4 jovades a Inca, a prop de Búger.


11 de juny de 1232

Gregori IX atorga indulgències als repobladors de Mallorca
 

28 de juliol de 1232- Domingo Planes obté unes cases de Nunó Sanç davant la capella de Sant Bartomeu de Ciutat.


28 de juliol de 1232 - Nuno Sanç estableix al marsellés Beamont Zacolao unes cases al costat de la drassana.


31 de juliol de 1232-El papa Gregori IX designa als bisbes d'Urgell i de Vic per tal que proveeixin a Mallorca d'un bisbe, que quedaria sota l'autoritat del pontífex.

Agost de 1232- Gúter Díez rep del comte del Rosselló la cavalleria de Canet (Esporles), l' alqueria Cabra (Felanitx) i dues cases.


Agost de 1232 - Guillem de Moncada estableix a Bernat Ametler la meitat de les alqueries de Balarhain i Almadrava situades vora el puig d'Almadrava al costat del rafal Massot.

11 d' agost de 1232 - Nuno Sanç dóna a Gozalbo Sastre 'homini nostro' una casa en la Ciutat de Mallorca que confronta amb cases del mateix Nuno que tenen els jueus i altra que té Legetus.(ARM. MCPF. Prot 341, f. 2v .)


15 d'agost de 1232 - Nuno Sanç dóna a Raimon Saumater un obrador en la Ciutat de Mallorca. Confronta amb la plaça amb obradors del donant, amb hort de Ramon Gaujol i amb l'obrador d'Astruc jueu. (ARM. MCPF. Prot 341, f. 4v .)


Setembre de 1232-El Bisbe de Girona fa donació al seu nebot Guillem de Torrella de les alqueries Tanca i Morell situades a Muro.


8 d'octubre de 1232 - Nuno Sanç fa donació als cavallers de sant Jordi d'un hort al costat de l'hospital de sant Andreu.

Novembre de 1232 - Nuno Sanç estableix a Guillem Gaytà de Marsella unes cases davant l'alfóndec del pisà Berenguer Sopardi.


9 de novembre de 1232-Ramon de Vall-llebrera obté en feu Robines, que era del sagristà de Girona.


16 de novembre de 1232 - Pere de Portugal fa donació a Pere Gonzálvez de dues alqueries i un rafal en el terme de Montuïri. (DRM num. 11)


17 de novembre de 1232- Guillem de Torrella obté una casa al carrer de Sant Jaume de Ciutat, que confronta amb l'honor de l'abat de Sant Feliu de Guíxols, amb l'honor de l'Hospital i amb l'hort de Ramon de Pexonad i un forn situat a Sant Jaume el Vell, que confronta amb la Riera, amb l'honor del comte d'Empúries i amb les cases que Ademar Fuster tenia pel propi bisbe de Girona.


17 de  novembre de 1232 - Nuno Sang fa donació a fra Ramon Serra, per a la Casa del Temple, d'una alqueria anomenada Tici, en el terme de Felanitx

18 de novembre de 1232 - Guerau de Banyoles obté de Nunó Sanç un obrador davant l'església de santa Eulàlia  que confronta a l'est amb l'obrador de mestre Joan de Verí a al migdia amb la casa de dit mestre.


19 de novembre de 1232- Ramon de Vall-llebrera obté Robines en feu del sagristà de Girona.


29 de novembre de 1232- Bernat Abrines i Berenguer d'Olzet donen a Pere sa Torre una jovada de terra a l'alqueria Benigalib (Lloret), amb cases, vinyes, arbres i pastures en el terme de Montuïri (ARM RP XIII num.16)


2 de desembre de 1232 - Nuno Sanç dóna a Vicenç de Xea una casa a la Seu de Mallorca. Confronta amb cases de Sans, dels jueus, de Gozalbo Sastre i altres. (ARM. MCPF. Prot 341, f. 9v .).


8 de desembre de 1232 - Pasqual de Jaca obté de Nunó Sanç un obrador davant l'església de santa Eulàlia que confronta al sud amb la casa de mestre Joan de Verí.

10 de desembre de 1232 - Nuno Sanç estableix a Martí Suàrez un solar vora la mar a prop de l'hort del Rei i fins al cantó de l'Hospital.

18 de desembre de 1232 - Pere Martell de Tarragona obté


endavant