Any 1236

Any 1236-Saurina de sa Font institueix les Terceroles de Sant Francesc.


Any 1236- Fundació de la primera església de Canarrossa.

         
Any 1236- Mor Alemany de Sadoa i els seus béns tornen a Nunó Sanç. Aquest els cedeix a l' Esglèsia de Mallorca. Alcasser correspon als monjos de Santa Maria d'Esporles.

         
11 de gener de 1236-Ferrer de Banyeres i la seva esposa Maria donen a la seva filla Berenguera, casada amb Ramon de Villar, la meitat de la part que tenien de l’honor de Banyeres, a Artà.

10 de març de 1236- Mateu de Sapatello i muller Berenguera, Joan Cantador i Ferrera Tudela fan divisió de béns. Aquests dos darrers, reconeixen que els dos primers tenen la meitat de l'alqueria Benaati, del terme d'Andratx, a la porció del Bisbe de Barcelona.


14 de març de 1236 - Ramon Saumater compra terres de Guillem Solzina a l'Argentera (Bunyola) per 12 sous malgoresos (AHN, Clero, Carp.64 n 8)
         
Dia 22 de març de 1236 Ramon Porter s'estableix a Valldemossa en unes cases i olivar.

         
28 de març de 1236 - Mor Conó, abat de Naso (Sicília)

30 març 1236 - Les tropes cristianes, procedents de Lleó i Galícia, dirigides per  Ferran III, conquisten als musulmans el poble de Pedro Abad (Còrdova).


Dia 2 d'abril de 1236 - Bernat de Vallfogona i la seva esposa Maria venen unes cases als frares predicadors per al seu convent per un total de 800 sous malguresos.

         
12 d'abril de 1236-Pere de Centelles, sagristà de Barcelona, dóna cases per al convent de Predicadors.

         
15 d'abril de 1236 - Ramon Berenguer d'Ager restitueix al bisbe de Barcelona l'alqueria Abendmer, i els honors i rafals Gargaia i Porrassa devora la Porta Plegadissa a canvi de 250 morabatins d'or i dues alqueries a la vall de Marratxí.

         
Dia 20 d'abril de 1236- Bernat de Cardona i la seva esposa Catalana compren un solar proper al Pont Jussà per fer-hi unes cases.

6 de maig de 1236 - Mor Roger de Wendover, cronista anglès


10 de maig de 1236 -Ramon Saumater compra una vinya al Vinyet d'Argentera (Bunyola) a Vives Fontanelles i a la seva muller Guerava per preu de 13 sous malgoresos.
(AHN, Clero, carp.64, n 9)
         
20 de maig de 1236- A Calatayud, Jaume I expedeix manament a l´infant Pere de Portugal, “domino Maioricarum”, que reti homenatge manual a la nova reina Violant “super regno Maioricarum et insulis Minorice et Evice.

         
28 de maig de 1236-Confirmació del tractat que havien celebrat el 1229, Jaume I i Ceid Abuceit, i la promesa del príncep sarraí de cedir a D. Jaume la quarta part de tot el territori que conquistés, sense cap despesa ni remuneració.


6 de juny de 1236 - Neix Wen Tianxiang, polític, general i escriptor xinèsendavant