Any 1238

         
Any 1238-Els franciscans s'instal·len a la "saboneria dels moros", on és ara l'església de Santa Margalida en el carrer de Sant Miquel, abans carrer de la Síquia.

4 de març de 1238 La Batalla del Riu Sit es lliura a la part nord de l'actual Yaroslavl Oblast de Rússia entre les hordes mongoles de Batu Khan i els russos de Yuri II de Vladimir-Suzdal durant la invasió mongola de Rus.

Mor Joana d'Anglaterra, Reina d'Escòcia

Mor Yuri II de Vladimir

6 de març de 1238 .Mor Al-Kàmil ibn al-Àdil, soldà kurd aiúbida d'Egipte i de Síria

         

15 de març de 1238 - L'església titular de Canarrossa fins al moment a Costitx passa a Sencelles.

18 de març de 1238 - Ramon Saumater compra uns corrals a Bunyola a Bernat de Bunyola i a la seva esposa Alazays per preu de 10 sous (AHN, Clero, carp.64 n 13)

19 de març de 1238 - Mor Enric I el barbut, duc de Silèsia

21 de març de 1238 - El rei Jaume I signa a Xàtiva el primer document que confereix lleis pròpies (jutges civils i criminals, la cambra dels jurats de València), a la recentment conquerida València.

26 abril 1238 - Es produeix una revolta contra Abd Allah Zannun, després de la qual Màlaga passa a sobirania nazarí.

1 de maig de 1238 - Neix Magnus VI, rei noruec 

7 de juny de 1238 - Revel i Estònia incorporades a Dinamarca
    


6 d'agost de 1238- Ferrer Olzet obté la vila de Porreres per compra del seu germà Bernat a Guillem de Porrera.

         
28 de setembre de 1238-Jaume I conquesta València.

         
31 de setembre de 1238- El rei Pere, dóna en alou franc a Pere Ortís el rafal Alquema que fou del sarraí Abincortig de 4 jovades, en el terme de Sineu.
Confronta amb el rafal Abinxan que també va rebre, alqueria Penela, alqueria de Bernat Sanç dita Abennaxer, alqueria d’Arnau Palau dita el Puig (ARM Capbreu Magnats núm. 1.145 f. 27v).
         
12 d'octubre de 1238 - Consta que Ramon de Torrella era el bisbe de Mallorca perquè va fer una donació per al convent de predicadors.

         
28 de novembre de 1238-A València, Jaume I celebrà un conveni amb l'infant Pere de Portugal, “dominum regni Maioricarum”, i el bisbe de Mallorca, reconeixent que el monarca té enfeudades perpètuament dues parts del delme de pa, vi i oli, i la meitat del bestiar, formatges i pesca.


endavant