Any 1239


         
Any 1239-L'abat de la Real obté el domini i la jurisdicció de Deià.

         
Any 1239-Nunyo Sanç ven a Astruch de Quila, juntament amb P. Ros i el Mestre P . els seus béns a Mallorca per la quantitat de 5.233 sous malgoresos

         
Any 1239 - Establiment de Joan Bennàsser prop del rafal Abdelai (Bunyola) (ECR 341. F.78)

Any 1239- Domingo Esteve i Bartomeu Companyó de Girona i Guillem Joan de Llagostera obtenen en establiment terres a Felanitx (Alqueria Benimartí)


3 de gener de 1239 - Neix Jean II, duc de Bretanya (m. 18 de novembre 1305).

20 de març de 1239 - Mor Hermann von Salza, cavaller teutònic

28 de març de 1239 - Mor Go-Toba, emperador del Japó

5 de juny de 1239- Mor Ladislas Odonic, duc de Kalisz i de Gran Polònia

12 de juny de 1239 - Els germans Riquer obtenen "Els Riquers" al Rafal Algar ( Porreres).

17 juny 1239 - Neix Eduard I, Rei d'Anglaterra
        
29 de juny de 1239- Nuno Sanç dóna els terrenys de La Real als monjos.


16 de juliol de 1239 - Guillem Ortiz compra el rafal Abubixaquir.
         
18 de juliol de 1239-Conveni de divisió d'aigües a Ciutat.

         
22 d'agost de 1239-Nuno Sanç dona Vilella (que confronta amb Alpic o Sa Granja d'Esporles ) al bisbat de Mallorca.

         
26 d'agost de 1239-Jucef Mocatil, jueu, i David i Abrahim, fills d'aquest, deuen "in solidum" a Berenguer de Palatiolo en nom de Berenguer Company 161 quartans (624 litres) d'oli , preu de la collita de les oliveres del present any en l'alqueria que Berenguer Company té en el terme de Sta. Eulalia. Prometen pagar-li en oli , bò, pulcre i clar 15 dies després d'haver fet l'oli. Responen amb tots els seus béns.

         
17 de setembre de 1239 Ferrer Olzet compra Tetzeta, de Porreres.

         
Nunyo Sanç es reconeix content i ben pagat del jueu Bonet de Cotlliure, germà de Astruch de Quila, per la quantitat de 5.233 sous malguresos que Astruch li devia, junt amb P. de Russo i el Mestre Pere, per la compra de les seves rendes de Mallorca durant un any. Es considera satisfet, etc., de manera que ja no ha de respondre amb els seus béns d'aquesta transacció

         
2 d'octubre de 1239- Ramon de Torrelles, bisbe de Mallorca, ven a Joan Magrí la possessió de Xilbar (Son Térmens), amb dos casals i dos molins, un conegut amb el nom de molí de Xilbar i l'altre, amb el nom de molí de Safaref a l'actual Son Bibiloni.

2 d'octubre de 1239.—Nuno Sanç estableix a tasca i delme a Ferrer de Torrelles i Joan Valls les alqueries Rossa i Tres Malles en el terme de Felanitx.

2 octubre.—Guillem Gonsálvez, procurador de Marques de Castellet, estableix a Domingo Esteve de Girona i a la seva esposa Arsenda dues jovades de terra d'un total de quatre que donà Nuno Sanç a l'alqueria Aazela de Felanitx, a delme i tasca del pa, vi, cànyom i lli; i també estableix les altres dues a Bartomeu Companyó de Girona.
El mateix dia estableix el rafal Cuixa a Padrina (Son Valls) a favor de Guillem Joan de Llagostera a delme i tasca. I uns i altres tendran l'alqueria Benimartí.
         
7 d'octubre de 1239 - Arnau Llitera s'estableix a Tetzeta (Porreres).

         
26 d'octubre de 1239 - Martí Guillem és establert pel bisbe en enfiteusi a dos hospicis sarraïns de Ciutat.

         

endavant