Any 1244

         
Any 1244- A Mallorca es venen draps de Lleida, teles de Xàtiva, de Narbona, de Montpeller, barragans de França, estams d'Arras i Saint Omer, camelins de Gant, baladrà de sartzil i de Loori, blaus i xamelots de Provença i reixetes d'Yprés; de teixit de cotó hi figura el brial de fustany; i sedes.
         
Any 1244 Bernat Vidal i la seva muller Dolça venen en alou franc a Ramon ses Codines dues sorts de terra en llocs separats a l’alqueria Manresa “anomenada Benigalip”.

20 de gener de 1244 - Sança de Mallorca  es retira al convent de Santa Clara  

         
5 de febrer de 1244 - El comte de Carroç, Blasco, prohibeix tallar pins i alzines destinats a la fabricació de navilis. (JM Bover pàg.239 Noticias histórico-topográficas)
         
10 de març de 1244  - Bernat Escala i la seva esposa Guillema, venen a Maria Pascual i el seu fill Ramon un rafal establert a Pere Calafat i la tercera part de l'alqueria de Deià, amb reserva de fadiga i senyoria a favor del monestir de santa Maria de La Real, per valor de 2.500 sous melgaresos.

16 de març de 1244 - A Montsegur més de 200 càtars són cremats vius al peu de la muntanya on havien estat assetjats prop d'un any per l'exèrcit del rei de França i els Estats Pontificis.

26 de març de 1244  - Jaume I i l'infant castellà Alfons signen el tractat d'Almirra.


         
10 de maig de 1244- A Xàtiva, Jaume I signà la confirmacio de les franqueses concedides als pobladors de Mallorca, especialment de lleuda i peatge, per tots els dominis reials. Disposa que tots aquells que posseeixen béns dintre de la porció real de Mallorca o que els hagin adquirit i posseeixen "per ens i pel nostre fill l'Infant Jaime") hauran de contribuir a talles o col·lectes a benefici de la ciutat, remarcant la lliure disponibilitat d'aquestes terres que, tant si estan en mans de l'Església com de cavallers, ciutadans o altres persones, poden ser transferides a cavallers, sempre que es respecti el límit màxim de 500 morabatins (4.000 sous o 200 lliures) que els havia fixat abans per al possible acreixement dels seus patrimonis. La tributació, doncs, afectava al bé posseït al que no li corresponia cap exempció ni tan sols en cas que fora a parar a les mans de cavallers. De fet els cavallers, generosos i altres privilegiats estan obligats a les talles i cil·lectes fetes en benefici de tots.


3 de juny de 1244

Pere de Portugal, senyor de Mallorca, eximeix als mallorquins de l'homenatge.


  Pere de Portugal
Juliol de 1244-Pere de Portugal canvia els drets de Mallorca per altres a Castelló.
                                           
endavant