Any 1253

Any 1253- Mor Robert Grosseteste fundador de la Universitat d'Oxford.

Any 1253- Innocenci IV obliga els framenors a acceptar fundacions i llegats.

8 de febrer de 1253- Establiment d'una casa que va ser mesquita fet pel lloctinent de Gasto de Bearn i sa mare la comtesa Garsenda, Tomàs Espanyol, a Bernat de Gènova per un censal alodial d'un besant de plata de bon pes, a pagar anualment per Nadal, més 40 sous de reials de València d'entrada.

Dia 5 de març de 1253 Maria, Ramon i Bernat de Sabadell venen part de Rull de Catí (Alanjassa) a Pere Figuera.

Dia 7 d'abril de 1253 Berenguer de Castellvell llega a les seves germanes Saura i Sanxa, Mostacar i Randa.

22 d'abril de 1253

Mor Elia de Cortona, franciscà i polític

Maig de 1253

Garsenda de Castellvell, esposa de Garcia Arnau, i la seva filla Saura venen part de Randa i Mostacar.


3 de juny de 1253

Mor Margarida de Newburg, comtessa de Warwick


10 juny 1253

Alfons X el Savi conquesta als musulmans els territoris de Villamanrique de la Condesa (Sevilla) atorgant-los a Pelay Corretja, Maestre de l'Ordre de Santiago
 

12 de juny de 1253 - Mor Bonifaci II de Montferrat

endavant