Any 1254

El 12 de febrer de 1254 Cio Andreu i Joan de la Mota s'estableixen a uns obradors propers al castell del Temple.

20 de març de  1254 - Els llogarets de Calataiud van aconseguir configurar-se en Comunitat per privilegi de Jaume I, rei d'Aragó.

8 maig 1254 - Alfons X el savi atorga la normativa fundacional de la Universitat de Salamanca

13 de maig de 1254 - Neix Maria de Brabant, reina consort francesa

21 de maig de 1254 - Després de la mort de l'emperador Conrad IV, comença a Alemanya un període d'anarquia coneguda com el "Gran Interregne".

25 maig 1254 - El rei Alfons X el Savi, lliurament a la ciutat de Ubeda (Jaén), els llogarets de Santisteban i Cabra del Santo Cristo.


19 d'octubre de 1254-Pere de Manresa, corredor i la seva esposa Guillema compren un rafal a Catí, a la porció del bisbe de Girona que confronta amb el camí de Montuïri,Sineu i Canarrossa.

25 de novembre de 1254-S'estableixen a Valldemossa,  Bernat Aiguaviva, Perelada Ferrer i Pere Eymeric.

11 de desembre de 1254- Jaume I descentralitza els tributs dels jueus mallorquins per tal que no s'incloguin ni en els de Catalunya, ni en els d'Aragó.

19 de desembre de 1254 - Guerau Saurina i Pere Mir estableixen Bernat de Carrera a Mancorme Abeniara.


endavant