Any 1256-Fundació del Convent de Santa Clara (Ciutat de Mallorca) amb el suport de Berenguer Burgues de Sentmenat .

Any 1256-Garsenda de Mora és confirmada pel procurador del capítol de Girona, Bernat Espinalb, a l'alqueria d'Abengaida (Catí).

Any 1256 - Camí de Sineu a Coanegra.

Any 1256 - Arnau Roger I,comte de Pallars.

Any 1256 - Bernat Portella, fill del fundador del monestir de Santa Maria de Valldaura, al Berguedà és excomunicat pel bisbe de Vic per catarisme.


24 de gener de 1256 - Neix  Alonso Pérez de Guzmán, militar castellà

20 de febrer de 1256-Guillem Verger compra un rafal a Catí a la porció del bisbe de Girona.

20 de febrer de 1256-Berenguera, esposa de Mestre Joan, ven a Pere de Marguilló la possessió de Xilbar (Son Térmens) i dos casals de molins a l'actual Son Bibiloni.

Dia 17 de març de 1256- Çapsom, esclava musulmana de Guillem Vida, obté la llibertat del mateix, que testa i disposa el seu enterrament a la parròquia de Sant Miquel de Ciutat.

21 de març de 1256- Ramon de Costeja i Elvira s'estableixen vora l'Hospital de Sant Andreu, a un obrador de la porció del bisbe de Girona al costat de les cases de Guillem Ballester.

25 de març de 1256 -Guerau Saurina, procurador de Guillem de Sant Melló i de Pere Mir, estableix a Guerau Gari i Berenguer d'Olms la quarta part del rafal Algar que abans era de Guerau Pou .


1 d'abril de 1256 -Alfons X, "el Savi" és proclamat emperador germànic per Arnald d'Isenburg, l'arquebisbe de Trèveris. Aquesta designació no va tenir efecte per l'oposició de la resta d'electors imperials.

12 d'abril de 1256 - Mor Margarida de Borbó-Dampierre


13 abril 1256 - El papa Alexandre IV publica la butlla Licet Ecclesiae catholicae, que crea la Gran Unió de l'ordre agustina.

1de maig de 1256 - Mor Mafalda de Portugal, infanta portuguesa.

10 de juny de 1256

Alfons X el Savi dóna a l'Ordre militar de Calatrava el Castell de Matrera de Villamartín (Cadis) després de conquerir-lo als musulmans.

13 de juny de 1256 - Mor Tankei, escultor japonès.

Juliol de 1256 - Guerau Saurina, procurador de Guillem de Sant Melló i de Pere Mir, reconeix que Bernat Carrera ha pagat 1.000 sous reials que devia d'entrada per l'alqueria Mancorme Abeniara que bans va ser de Garcia Salses.

20 de juliol de 1256 - El bisbe de Mallorca estableix a Pere Paloni i esposa una mesquita a l'alqueria de Binissalem.(RT doc.249).

29 de juliol de 1256 - Mestre Joan de Verí, canonge de la Seu, ven per 65 sous melguresos, una sarraïna blanca al jueu Abraham Limi

2 d'agost de 1256- A València, Jaume I confirma les franqueses i privilegis de la ciutat i regne de Mallorca.

2 d'agost de 1256-Jaume I envia al seu fill Jaume II a Mallorca per a rebre homenatge dels prohomes.

7 d’agost de 1256 Bernat Saragossa compra dues quarterades de terra a prop de la síquia d’En Baster, de la porció que va correspondre als homes de Barcelona, a  Cebrià.

8 d'agost de 1256- Jaume I disposa que es juri fidelitat i es faci homenatge al seu fill Jaume II. El mateix dia confirma les franquícies a l'església de Santa Eulàlia.

Infant Jaume (després Jaume II)

21 d’agost de 1256- L’infant Jaume, fill de Violant i germà de Pere, succeeix Pere de Portugal.

23 d'agost de 1256 - Ramon Ros de Pollestre ven a Pere Rico una sarraïna blanca anomenada Azisa per preu de 93 sous reials.

19 de setembre de 1256 - Bernat Vidal compra el rafal Huaune Jahuaranch del terme de Sineu per 2.000 sous reials a Saurina, viuda d'Arnau Ferrer (ARM ECR 344 f. 113 i 128v).

6 d'octubre de 1256 - Els notaris Pere de Tovars i Guillem Ferrer formen una societat per a gestionar l'escrivania d'Inca.(ARM ECR 344 f.140 v).

10 de  novembre de 1256 - Guillema, viuda de Ferrer Picany, i el seu fill Jaume Picany venen a Arnau Ballester la sarraïna blanca Fàtima per preu de 19 lliures, i aquesta paga al comprador l'import per obtenir la llibertat i alforria .

8 de desembre de 1256- Joan de Caulelles,i Nicolaua Guasch s'estableixen a un obrador davant l'Almudaina, a la porció del bisbe de Girona.


Any 1256 en el món:

Giovanni Torchitorio V promou l'assentament dels genovesos a Castel di Castro (Càller)
Assassinat Giovanni Torchitorio V ,jutge de Càller, per sicaris pisans
Enric II comte de Namur
Florenci de Voogd, regent d'Holanda
Neix Alfonso Pérez de Guzmàn a Lleó Adelantado
Fuero de Castrojeriz
Setge d'Albert de Brunswick al castell dels senyors d´Asseburg
Conrad comte d´Eberstein i l'arquebisbe de Magúncia devasten Gottinghen, del duc Albert
Gerard I arquebisbe de Magúncia cau en poder del duc de Brunswick
Conrad, comte d'Eberstein és  penjat pels peus per ordre del duc de Brunswick
Teobald II prohibeix als jueus l'exercici de l' usura per butlla d' Alexandre IV
Mor Albrecht V d´Habsburg
Gerard VI comte d'Armagnac
Sartaq khan de l'Horda Blava
Neix Robert comte de Clermont fill de Lluis IX i marit de Beatríu de Borbó
Nagatoki regent de Kamakura
Hulegu khan d´Il
Mor Margarida de Borbó, reina de Navarra, filla d'Ascembald de Borgonya
Qaraman governa Qaraman - Oghlu (a l'actual Laranda-Turquia)
Ulric, arquebisbe de Salzburg
Inici del convent de Longchamp a París
Guerra civil búlgara
Assassinat Miquel II Asen
Balban assoleix el poder a Delhi
Universitat de Sevilla
Hulegu, lider mongol pren la fortalesa d'Alamut als assassíns nizarís (ismaelites)

18 de gener de 1256 - Assassinada Maria de Brabant, esposa de Ludwig II del Palatinat i l'Alta Baviera per motiu de zels
24 de gener de 1256 - Neix Alonso Pérez de Guzmán, senyor de Sanlucar,
fill bastard de Pedro Núñez de Guzmàn, a Lleó
28 de gener de 1256 - Mor Guillem II d'Holanda, emperador

 


endavant