Any 1259

Any 1259-Mor a Tunísia, Abu Mutarrif ibn Amira, cadí de Mallorca.

Any 1259 - Margalida de Josa és propietària per donació del seu pare amb motiu de matrimoni amb Pere Portals d'una quarta part d'Alboresc (Manacor)

Febrer de 1259-Jaume I entra a Múrcia.


10 de gener de 1259 - Ghjudice di Cinarca reconeix vassallatge a Pisa i es desdiu del que havia dit un mes abans

12 abril 1259 - Mor Abu Yahya Ibn Arqam, nascut a Guadix (Granada), estudiós de l'aritmètica, astronomia i geometria.

29 de maig de 1259 - Mor Cristòfol I de Dinamarca

21 d'agost de 1259 - Arnau Coll de Felanitx, ven a Arnau Ferrer per preu de 80 sous unes cases i corral, i una casa que s'ha de dividir entre ell i sa sogra Ermessen Orgera, mare de la seva muller Bonanada. Les cases confronten amb les de Berenguer Roudor, Andreu Salomó, Berenguer Vinyes i el carreró que va a la font.

20 de setembre de 1259 - Arnau Salomó, la seva esposa Ermessén i els seus fills Andreu i Tolosa, venen a Pere Bresca els béns que
tenen a Felanitx en nom de Jaume Picany i també unes cases i un hort davant Ramon Puig, rector de l'església de Felanitx. Són testimonis: Mateu Soler, Pere Sard, PerePedrussol, Ferrer de Montsó, Ramon Casaldentell, Guillem Estapoll i altres.

2 d'octubre de 1259 - L'esposa de Bernat Carrera, en nom de Jaume Picany, entrega per 700 sous en subhasta  a Bernat Vinyes l'alqueria Mancorme Abeniara, tenguda per raó del seu casament per 1.700 sous reials, perquè no pot alimentar els seus fills.

3 d'octubre de 1259-Jacob Vernet és contractat per un any a la taula de canvi amb Berenguer Draper.

5 d'octubre de 1259 - Entre els béns inventariats de Guillem Pla hi consta la possessió de Marratxí, alqueria per la qual paga delme i tasca al bisbe de Barcelona.

Novembre de 1259 - Àries Ivanyes estableix Bernat Safont, Assalit de Galiana i Bernat Sa Roca prop de l'Hospital de sant Joan de Jerusalem i de la porta que surt cap a la mar.

Novembre de 1259 . Roderic Yanes és el batle de Montuïri, Sineu i Petra.

endavant