Any 1262

Any 1262- Borràs de Palamós és el prevere beneficiat de l'altar de Sant Llorenç de la Seu.

Any 1262-Inici de la construcció de la catedral de València.

Any 1262- Ramon de Bacó és el comanador del Temple. Entre els frares templers consten fra Berenguer de Montseny, fra Pere Tomàs, fra Gerald d'Arzac i fra Ramon Celada.

24 de febrer de 1262-Guillem Torrella, Pere Nunís, Berenguer Burguet i Pere de Sentmenat són els protectors de santa Clara.

Abril de 1262 - Bernat Constantí, fill de Constantí de Solsona, ven a Pere Constantí la quarta par de l'alqueria Beniapurucor,(Felanitx) tenguda en nom de Miguel Nunis, per preu de 150 sous.

17 d'abril de 1262 - Pere Calderó, la seva muller Bartomeva i Ramon Calderó i la seva muller Ponça, estableixen a Guillern Valls un
honor amb cases a la seva alqueria Bombar (Sa Galera), tenguda en feu en nom del rei. Donarà delme i tasca dels fruits i 2.000 sous d'entrada. Confronta amb l'honor de Guillem Ferrer, el de n'Armengol, Berenguer Cabrer, Ramon Julià, d'En Cerda i l'alqueria Poca.

23 d'abril de 1262 - Mor Egidi d'Assís, religiós


4 de maig de 1262- Jordà Despuig s'estableix a unes cases de la zona de l'Almudaina.

19 de maig de 1262 -Bernat Sabater compra terres a Valldemossa.

agost de 1262- S´Albufera: Drets de Pere Renovard,Bernat Candeler,Ramon Suau,Guillem Llorenç,Guillem Ferrer,Domingo Montblanc.

13 de juny de 1262- Pere (III), infant reial, es casa amb Constança, filla de Mamfred d'Hohenstauffen.

12 d'agost de 1262- Acord de reguiu entre el convent de santa Clara i el Temple.

21 d’agost de 1262 -Jaume I acorda a les Corts dividir el regne en els seus fills Pere i Jaume. 

endavant


En el món:


Disturbis a Basilea entre la fracció de Perrognet i la de l´Estrella
Robert III comte d'Auvèrnia
"El joc de l´enramada"".-obra del trobador Adam de la Halle"

18 de maig de 1262 - Boda de Philippe l'Atrevit i Isabel d´ Arago
2 de juliol de 1262 - Neix Arthus II de Bretanya, duc de Bretanya, comte de Richemont i Montfort.
14 de juliol de 1262 - Mor Ricard de Clare, comte de Gloucester.
22 de juliol de 1262 - Ottone Visconti arquebisbe de Milà.