Any 1264

Any 1264-UrbÓ IV institueix la festa del Corpus.

Any 1264- A Bunyola una jovada de terra paga un cens de dotze quartans d'oli i sis quarteres de forment.

25 d'abril de 1264 - Mor Roger de Quincy, comte de Winchester

14 de maig de 1264 - A la batalla de Lewes (Franša) capturen Enric III d'Anglaterra, i d'aquesta manera Simˇ de Montfort es torna governant de fet d'Anglaterra.

17 de maig de 1264 - Mor Warcislau III, duc de PomerÓnia Occidental

18 juny 1264 - A Castledermot (County Kildare, Irlanda), el Parlament d'Irlanda realitza la seva primera assemblea

19 d'octubre de 1264 El jurista Pere Ros s'estableix als rafals Benalats i Exivie de Ciutat. 

endavant