Any 1268

Any 1268-Benedetto i Manuele Zaccaria, genovesos , senyors de Focea, produeixen 13.000 càntirs d'alum per any.

gener de 1268 -Jaume I nomena ambaixadors a Egipte dos ciutadans de Monpeller amb la facultat d'elecció de cònsol a Alexandria durant la seva estança per motius de comerç. (ACA, C reg.15, f.76v).

20 de gener de 1268- Bernat Porte, fill de Bernat, estableix a Arnau Avelà i Pere Forner un forn i cases, amb un cens de 4 morabatins. El forn compta amb un utillatge de 6 posts, 2 bugis, una pala, una forqueta, una senella, un redau , una escombra, i altres ormeigs propis, amb un cens de 12 morabatins i una entrada de 20 sous.

Dia 2 de març de 1268 el sabater Domènec Comabella és propietari del rafal Menalabec que està situat a Santa Eulàlia, camí de Puigpunyent.

31 de març de 1268 - Pere Barber compra una part de l'alqueria de Mianes (Montuïri) a Pere de Bell-lloc i la seva esposa Berenguera.

Dia 25 d'abril de 1268- Berenguer Arnau i la seva esposa Saurimonda estableixen un obrador al carrer de la Ferreria de Palma.

Dia 26 d'abril de 1268 Guillem de Riba ven la meitat d'un molí a la Real que compra per al convent el monjo Balaguer d'Esplugues.

7 de maig de 1268- El batlle Pere de Caldes dona permís per a la divisió de la sinagoga als jueus Maimó Abenamar, David Mocatil, Bonisac Daics, Jucef Abenaaron, Abraffim Alazarac, Atzuz fill de Maimoni i a Cresces Ferrusol, en representació de l'aljama.


16 de maig de 1268 - Mor Pere II de Savoia


18 de maig de 1268 - Conquesta del principat d'Antioquia pels mamelucs

12 de juny de 1268 - Pere de Riudavet s'estableix a un solar al costat de la Riera (Rambla actual o Born)

23 d'agost de 1268-Carles d'Anjou derrota l'exèrcit gibel·lí de Conradi d'Hohenstaufen a Tagliacozzo. Conradí Hohenstaufen serà executat un mes més tard a Nàpols.

27 d’agost de 1268 -Pere de Sant Joan estableix Avinent a l’alqueria de Bibas Huaxarib, que està entre Porto Pi i la Porta Plegadissa (Rambla/Instituts).

28 de setembre de 1268- Valentí Ses Torres deixa 5 sous per a Lluc en el seu testament.

3 d'octubre de 1268- Guillem Manlleu s'estableix en set quarterades a Bibas Huaxaralgib, a Santa Eulàlia vella, al camí de Ciutat a Puigpunyent.

25 d'octubre de 1268- Jaume I obliga als jueus a vestir capes rodones dins les poblacions i capes pluvials amb mànegues fora d'elles.

2 de novembre de 1268- Bernat Escala, per la seva filla Blanca fa donació a les monges de santa Margarida de l'alqueria Fornalutx.

29 de novembre de 1268-Mor Climent IV papa.

endavant