Any 1271

Any 1271- Neix Isabel, filla de Jaume I, futura reina de Portugal.

Any 1271 - El lloctinent reial ven a Guillem Ferrer de Castellbisbal i Joan Ripoll els drets reials sobre els termes de Campos, Felanitx i Porreres de 2.500 quarteres, la  meitat d'ordi, la meitat de forment.

Any 1271- Lògica del Gatzel (Ramon Llull).


Any 1271 - Pere Bernat té la meitat de Benihalel (Llubí).

Any 1271-Guillem de Pestells s'estableix a un obrador a l'alfondec de Jaume Sa Granada.


Any 1271-Pere Corretger és el propietari de la tarida "Sant Joan Baptista".


Any 1271- Guillem Cardona té cases a la Quartera de Palma. Hi posa una columna al davant.


Any 1271- Berenguer de Lloscos compra un molí a prop de la porta de l'Esvaïdor.


Any 1271- El bisbe mana que els rectors comuniquin per escrit al bisbe i al sínode els noms dels parroquians que no han passat per la penitència aquell any i dels que no han combregat.


Any 1271- El rei compra els béns de Bernat de Santa Eugènia, entre ells Canarrossa i Coanegra, als seus hereus per fer front als deutes i llegats testamentaris per 46.500 sous barcelonesos.
Any 1271-Ferrer de Llorac s'estableix a mig molí a la síquia d'en Baster.


18 de gener de 1271- Mor Margarida d'Hongria, aristòcrata hongaresa, santa de l'Església catòlica (n. 1242).

13 de febrer de 1271-Bernat Pujol s'estableix a un honor a Bunyola de Sa Mar de Pere Mates.


15 de febrer de 1271- Ramon Ferrer s'estableix a un honor de Bunyola de Sa Mar de Pere Mates. Hi confronta l'honor de Pere Escuder.


El 28 de febrer de 1271 Pere de Merola s'estableix a un alberg del carrer de la Ferreria de Ciutat.

 
28 de febrer de 1271 -Arnau Moixil estableix a Arnau de Pins, bascó, un obrador amb algorfa i arcades situat a la Plaça de la Quartera de Ciutat que confronta amb el forn de Bernat Blancas.


13 de març de 1271 - Mor Henry d'Almain, creuat anglès (n. 1235).

15 de març de 1271- Valentí Ses Torres compra un rafal a Portopetro.


20 de març de 1271- Guillem d'Ullastrosa i el seu fill Jaume compren el dret de la Quartera.


8 d'abril de 1271 - A Síria, el soldà Baybars conquesta el castell dels Germans Hospitalaris de Sant Joan, avui conegut com Krak dels Cavallers.

14 d'abril de 1271-Ramon Pasqual, fuster, s'estableix a un pati de terra a l'alfondec de Jaume de Sa Granada vora el moll.

17 abril 1271 - Neix Joana I de Navarra, reina de Navarra.


18 d'abril de 1271-Guillem de Lleida, sabater, i la seva esposa Bartomeua, compren una taula flequera de pa a prop de la Carnisseria Major.


27 d'abril de 1271 - Mor Isabel de França

4 de maig de 1271- Subhasta de la nau Sant Joan amb antenes, veles, arbres i xarxes.

9 de maig de 1271 - Mor Warcislau II, duc de Gdansk


18 de maig de 1271- Guillema Pasqual, viuda d'Esteva Darder ven al sabater Guillem de Lleida, i a la seva muller Bartomeva, una taula de pa aprop de la Carnisseria per 31 sous.


23 de maig de 1271 - G.Lorens i la seva esposa Guillemina venen un hospici a prop de l' alfondec a l'hereu de Jaume Sagranada.


23 de juliol de 1271- Arnau Huguet s'estableix a una taula de la Carnisseria Major.


13 de setembre de 1271-Guillem Valentí compra Saïd, ferrer, i Atzona, sarraïns lliures, per 20 lliures de crèdit. Quan les paguin seran lliures.


Octubre de 1271- Jaume I s'oposa a que l'infant Pere incorpori Tolosa, oferida a ell pels tolosans després de la mort del comte.

27 d'octubre de 1271 - Mor Iolanda de Dreux, esposa del duc de Borgonya.

11 de novembre de 1271 - Benedicció de la capella de sant Martí de la Seu.

28 de desembre de 1271 -Una butlla papal amenaça Jaume I el Conqueridor amb una croada si no deixa de participar en les campanyes a Occitània.

any 1285 a Mallorca Ixent