Any 1278

Any 1278-Consagració de la catedral de Lleida.


Any 1278 - Pere de Castellnou, bisbe, ordena el saqueig del call gironí. El rei Pere protegeix els jueus.

17 abril 1278 - Neix Miquel IX Paleòleg, coemperador bizantí amb Andrònic II .

1 de maig de 1278 - Mor Guillem II de Villehardouin, príncep d'Acaia


10 de maig de 1278 Jaume II de Mallorca acorda una aliança amb el comte Bernat Roger de Foix, enemic del rei Pere.


11 de maig de 1278.—Berenguer Metge i la seva muller Maria venen a Berenguer Bruguera la tercera part de l'alqueria Roja (Felanitx) per
preu de 80 sous. La té en nom de Renovard de Malbosc a quarta part de tots els fruits: pa, vi, lli, cànyom, oli i llegum.

13 de maig de 1278 El jueu de Ciutat Maimó Abennono compra els drets d'explotació dels sarraíns lliures, abans esclaus i ara setmaners, Mohammed Ben Asmet, Ibrahim Ben Hafia Albegay, gerrer, i el negre Massot Benatdelegrim, a Salomó Benedicto.


15 de maig de 1278- Daviu Mocatil, jueu, compra el dret sobre el gra del pla de Ciutat per 1205 quarteres d'ordi (84.350 kgs) i el de Guinyent (Alcúdia) per 560 quarteres (39.200 kgs.), la meitat d'ordi i la meitat de blat.


15 de maig de 1278 - Guillem Llorenç compra el dret reial sobre els blats de Campos, Felanitx i Porreres per 3.500 quarteres, la meitat d'ordi, la meitat de forment.

18 de maig de 1278 Guillem Joan compra un molí proper a la Porta de l'Esvaïdor (Sant Miquel/Plaça Espanya actual).


1 de juny de 1278 - Els franciscans deixen el convent de santa Margalida i es traslladen al nou.

11 de juny de 1278 - Tractat del rei Jaume de Mallorca que ha enviat  el seu ambaixador Bernat d'Oms, amb el rei de Tunis mitjançant Yahia Ebn Abd-el Malek. El tractat estipula que els amics i enemics del rei de Tunísia ho són també del rei Jaume de Mallorca. Les condicions pactades l'any 1270 per 10 anys amb la corona d'Aragó s'allarguen durant cinc anys més i les rivalitats del rei Jaume de Mallorca amb la corona no han d'interferir en l'acord.

19 de juny de 1278 - Pere de Déu compra una vinya i garriga al rafal Huararabili de Palma, que està a Santa Eulàlia, al camí de Puigpunyent.


20 de juny de 1278 - El notari Marc Porro cedeix els seus drets de notaria del Pariatge per quatre masmudines d'or anuals al notari Guillem Morató (el doble del que paga al bisbe de Barcelona).

12 de juliol de 1278 - Esclarmonda, viuda de Berenguer Llitera, i el seu fill Andreu, venen Cala Murada amb una mesquita a Rodrigo Ortís per preu de 12 lliures.

15 de juliol de 1278  - Ramon Rafal, fill de Ramon Llobet, ven a Ramon Manresa la part que té a un rafal a l'alqueria Galera, per preu de 42 lliures i mitja. Ho te en nom de Romeu Santa Coloma a delme i tasca, i aquest ho té en féuen nom del rei.

19 de juliol de 1278 - Berenguer Metge i la seva muller Maria venen a Guillem Joan un corral i tros de garriga a l'alqueria Galera, per 40 sous.

Agost de 1278-Testament de Bernat Calderer (Els Calderers) a favor d´Elisenda i Domenja. Deixa 10 lliures per a misses als framenors i 100 sous per a una fossa.

2 d'agost de 1278 - Guillem Oliver estableix unes cases amb corral a l'alqueria Algorefa a cens d'un morabeti i mig anual per la festa de Sant Miguel.

28 d'agost de 1278 - Pere Carbó de Campos compra el dret reial sobre el vi de Campos, Felanitx i Porreres, per preu de 14 lliures.

Ferrer Daviu i muller Fresca venen a Bernat Coll un rafal per 13 lliures que confronta amb les alqueries Algorefa, Ullastrar, Albocàsser i Benimarti.

29 d' agost de 1278 - Domingo Rafal ven a Pere Cabot la part que té a l'alqueria Galera per preu de 45 lliures.

8 de setembre de 1278 - Pere II de Catalunya obliga el comte de Foix i el bisbe d'Urgell a arribar a un acord pel qual aquest últim cedeixi part dels seus drets i tots dos quedin com a cosobirans d'Andorra. Sentència arbitral entre Pere d'Urg, bisbe d'Urgell, i Roger Bernat III, comte de Foix, coneguga amb el nom de "Primer Pareatge".

12 de setembre de 1278 Concòrdia entre els rectors i els frares predicadors pels drets dels enterraments.

24 de setembre de 1278- Renovard de Malbosc i Guillem Valentí estableixen a Guillem sa Vall un forn amb cases situat dins la Ciutat de Mallorca amb 5 posts, 2 breges, un calvilla de ferro, una forca de ferro a cens de 10 morabatins.

24 de setembre de 1278 - Guillem Valls i Romeu Manresa venen per preu de 60 lliures a Joan Jordi la part que tenen a l'alqueria Roja, a Portocolom.

23 d'octubre de 1278 -Jaume Granada transfereix a Guillem March un local que té en el seu alfondec –concedit per Jaume I l'any 1246– situat a la ribera i immediata a la plaça en la qual es ven fusta: ...in alfondico meo iuxta litus maris quod teneo per dictum Regem... ...affrontat ex una part in platea ubi fusta uenditur.

13 de desembre de 1278 - Les restes mortals del les persones enterrades en el convent franciscà de santa Margalida són traslladades al nou convent.

santa Margalida

Vista parcial de santa Margalida20 de desembre de 1278 - Pere Bertran i la seva esposa Elisenda venen unes cases a Bunyola a Bernat Juneda.

23 de desembre de 1278 - Antic Salavert compra el rafal Allegem a sant Llorenç (Son Sardina), situat vora el rafal Evagem.

29 de desembre de 1278 - Guillem Vallverd i la seva muller Esteveta estableixen
a Berenguer Gilabert el rafal Benimarti a cens de 16 quarteres de mestall.
Any 1278 en el món:

Els habitants de Calvi es revolten contra els seus senyors partidaris dels pisans aliant-se amb Gènova.
Guglielmo VII, marquès de Monferrato, capità del poble a Novara

12 de febrer de 1278 - Moren cremats a la foguera de les Arenes de Verona un centenar de càtars de les comunitats de Corcorezzo i Desenzano

17 de març de 1278 - Assassinat el Comte de Juliers a Aquisgran

1 de maig de 1278 -Mor Guillaume II de Villehardouin, darrer príncep d'Acaia al castell de Kalamata.

26 d'agost de 1278 - Mor Otakar II de Bohèmia

28 d'agost de 1278 - Batalla de Marchfeld

Setembre de 1278 - Nikolaus I duc de Schlesien-Troppau

10 de novembre de 1278 - Neix Philippe Ier d'Anjou, príncep de Tarent i d'Acaia ,fill de Charles II d'Anjou, rei de Napols, i de Maria d'Hongria.

26 de desembre de 1278  -Mor Boleslau II el Calb.