Any 1281

Any 1281-Arnau de Vilanova és metge del rei Pere.


Any 1281-Són jurats: Pere Verdera, cavaller, Bernat de Saragossa, Francesc Desclerga, Guillem Valentí, Bernat Vich i Martí de Mallol.


Any 1281-Les Alqueries Bànyols ( Son Forteza) i Benauguir d'Alaró (devers el puig de sa Bastida ?) són donades en feu a Guillem de Puigdorfila.

Gener de 1281- Jaume II posa la primera pedra del Convent de les Llagues de Sant Francesc.

29 de març de 1281 - Neix  Castruccio Castracani, condottiero de Lucca

30 de març de 1281 - Una revolta a Palerm, les Vespres sicilianes, origina l'expulsió dels Anjou de Sicília.

2 d'abril de 1281 - Jaume II cedeix a Guillem de Puigdorfila els antics drets de l'Ordre del Sepulcre per a la fundació d'una capellania i sufragis per a  Guillem de Montcada.


22 abril 1281 -Tropes combinades d'Alfons X, el soldà Marini Abu Yusuf i els Banu Ashqilula ataquen el regne de Granada encara que els granadins aconsegueixen rebutjar l'atac.

18 de maig de 1281 - Neix Agnès d'Hongria


22 de juliol de 1281-Jaume II ven a Guillem de Puigdorfila les alqueries de Masnou, Banyols i Benuir, a Canarrosa, a la parroquia d'Alaró, pel preu de 20.000 sous barcelonesos i amb la condició de posseir-les en feu de la Corona i prestar el servei d'un cavall armat.


setembre de 1281- Mor Adrià de Rapallo que va fer la capella de sant Esteve en el monestir de les Llagues de sant Francesc on és enterrat.


18 de novembre de 1281- El papa Martí IV, de filiació angevina, publica l'excomunió de Miquel VIII Paleòleg i la seva destitució com emperador. Miquel VIII havia donat suport amb el rei Pere a les Vespres Sicilianes contra els angevins.


         

any 1285 a Mallorca Ixent