Any 1284

         
Any 1284- Jaume II prohibeix el joc de la gresca (daus).

         
Any 1284- Ramon Llull escriu "Lo arbre de l'amic e de l'amat"

         
Any 1284- Govern d' Abou-Hafs ,  germà d' Abou-Ishac, i d'Abou-Abd-Allah-El-Mostancir a Tunísia.

         
Any 1284- Ponç de Sa Guàrdia,senyor de Canet (Rosselló), lloctinent de Mallorca.

         
Any 1284-Arnau Ferrer de Pradell s'estableix en el Molí de Murcar a la síquia de Canet.


11 de gener de 1284 - Pere III atorga privilegis civils i econòmics a Barcelona, mitjançant una compilació titulada Recognoverunt próceres.
         
27 de febrer de 1284  - Charles I d'Anjou és coronat rei d'Aragó, de València i comte de Barcelona  pel papa Martí IV a París.

         
14 de març de 1284-Bernat Cavaller i Bramona Muntanyans acorden amb les clarisses cedirs uns honors dins Alcúdia.

         
2 d'abril de 1284- Jaume II atorga a Guillem de Puigdorfila tots els drets i béns dels cavaller del Sepulcre a Mallorca amb el deure de fundar una capellania i pregar per Guillem de Montcada.
 
2 abril 1284  (O 25)- Neix Eduard II, monarca anglès.

4 abril 1284 - Sanxo IV és nomenat rei de Castella i Lleó després de la mort del seu pare Alfons X.

26 d'abril de 1284 - Neix Alice de Toeni, comtessa de Warwick


24 de maig de 1284 - Des de Perpinyà el rei disposa que a la ciutat de Mallorca es faci els dissabtes, dia de mercat, la venda de palla, fusta i canyes a la Plaça de sant Andreu (Cort), (Còdex dels Reis f.279v-280).

25 de maig de 1284 - Des de Perpinyà, el rei disposa que els habitants de Mallorca paguin un màxim de dos diners per serf i dia, en el cas de l'empresonament d'aquests. (Còdex dels Reis f.80v-81v).

29 de maig de 1284 - Des de Perpinyà, el rei disposa que l'interès a percebre pels jueus sigui de quatre diners mensuals per lliura. (Còdex dels Reis, f.279-279v).
         
5 de juny de 1284 - L'estol angeví comandat per Charles de Salerno ataca el de Roger de Llúria prop de Nàpols, però és vençut. El futur Charles II de Sicília és empresonat.

         
6 d'agost de 1284 - Batalla naval de Melòria  de pisans contra genovesos.

         
6 d'octubre de 1284-En nom de Lopo Galgani, Guillem Artal demana llicència per a la construcció d'un forn a la casa vora el pont de la Palanca.

         
Any 1284-Sança de Nàpols, filla de Jaume II dóna suport als franciscans radicals.


         
any 1285 a Mallorca Ixent