Any 1287:Benirecodi (Valldemossa), Tortix (Felanitx), Catí. Arriben esclaus menorquins.

         
Any 1287-Maimó Abennono compra censals de l'alqueria valldemossina de Benirecodi.

         
Any 1287-Pere Draper i Jaume Sala compren els fruits de l'Hort del Rei.

         
Any 1287 - Jaume de Tortix ven al seu germà Guillem de Tortix la part i els drets que té sobre l'alqueria de son pare, Joan de Tortix, i de la seva muller Guillema, difunts, que són l'alqueria Tortix i dos rafals (Felanitx)

5 de gener de 1287- Les galeres del rei Alfons fondegen vora l'illa dels Conills (del Rei) a Maó.
         
El 13 de gener de 1287 Bernat Fonollar tenia un hort que confrontava amb el carrer de la Síquia de Ciutat, actual carrer de Sant Miquel.

17 de gener de 1287- Combat decisiu de Biniaxa en la conquesta de Mallorca per Alfons.
         
19 de gener de 1287-Benet Porcà, ferrer, compra un obrador al carrer de la Ferreria.

24 de gener de 1287  - Neix Richard de Bury, religiós i escriptor anglès         
3 de març de 1287-Jucef fill de Mossé Abenelfag ven a Ferrer des Colomers per 30 lliures unes cases properes a la carnisseria de Nuno Sanç

         
13 de març de 1287-Bernat de Soler compra una casa a Palma vora la capella de Sant Bartomeu.

         
Dia 13 d'abril de 1287 Arnau Peligrana obté tots els drets reials sobre Capdepera i Artà durant dos anys.


25 abril 1287 - Neix Roger Mortimer, vuitè baró de Wigmore i primer comte de March

         
Dia 3 de març de 1287 Iucef Abenelfaqq ven a Ferrer Colomers unes cases properes a la carnisseria de Nunno.

         
5 de març de 1287- Des del 31 de gener han arribat a Mallorca 778 musulmans menorquins destinats a la venda com esclaus.

         
1 d'abril de 1287-Pere de Sant Pau i Agneta compren terra, una casa i un corral a Catí.

         
7 d’agost de 1287 Nicolau Besalú compra dues taules de carnisser a la Carnisseria Major que confronta amb el carrer de la sabateria a Ciutat.

         
13 de setembre de 1287 Guillem de Colobret compra un obrador a la plaça de les Cols (Santa Eulàlia) al corretger Guillem Rovira, aprop de la draperia.

         
13 de setembre de 1287 Guillem Carmensó compra unes cases amb pati al carrer de la Morera de Ciutat.

         
15 d'octubre de 1287 Guillem Perera i el seu fill Bernat s'estableixen a unes cases del carrer del Molí de Vent de Ciutat.

28 de desembre de 1287 - Alfons III concedeix a la noblesa aragonesa els privilegis de la Unió d'Aragó.


cap a l'any 1290 a Mallorca ixent