Any 1288-Biniforani (Bunyola), Vall de santa Eulàlia (Ciutat).

         
Any 1288 - Cent noms de Déu (Ramon Llull).

         
El 25 de gener de 1288  Romeu Blanquer s'estableix a Artà, en unes cases amb un molí.

         
4 de març de 1288: Privilegi d'Alfons III a instàncies dels jurats de Mallorca: "1º Que los jueus no puxan comprar censals ni possesions ni haver senyoría sobre crestians, e que requests hajan de mostrar las personas de qui serán las penyores per si aquestas eran furtades; 2º Que lo procurador real, batle ni veguer no s’entremetan de las taxacions ne dels talls que’s faràn per los cónsols e prohomens; 3º Que ningú gos tenir taula de cambis ab tapit ó libre que primer no l`haja assegurada”(Llibre de Rosselló Nou, fol.121 v)


5 d'abril de 1288 - Neix Go-Fushimi, emperador japonès.

5 de juny de 1288- Mor Enric IV de Luxemburg, en combat.

8 de juny de 1288 - A Alfaro , Sanxo IV el Bravo mata a Lope Díaz de Haro, senyor de Biscaia.
         
6 d’agost de 1288 Doménec Massot s’estableix a una porció de terra de Biniforani (Bunyola).

         
20 de setembre de 1288-Nicolau IV mana al bisbe de Mallorca que, a causa de la súplica del Rei Jaume de Mallorca, aixequi l'excomunió establerta pel papa Martí IV contra tots els aragonesos, mallorquins, valencians i catalans que van ajudar a Pere d'Aragó .

         
10 d'octubre de 1288 Jaume Comabella s'estableix a la Vall de Santa Eulàlia de Ciutat, vora el camí de Puigpunyent.

         
25 de novembre de 1288-Nicolau IV prega al rei de Mallorca que deixi passar per les seves terres als missatgers que Alfons, fill de Pere d'Aragó, envia a Roma.

28 de desembre de 1288 - Alfons  III estableix un compromís d'aliança amb l'aspirant al Regne de Castella,  Alfonso de la Cerda.


cap a l'any 1290 a Mallorca ixent