Any 1293

          

4 de febrer de 1293-  Bernat Vaquer compra una taula i mitja de flequer amb unes cases i obrador al preu de 25 lliures que paga a Martí ses Dous.

8 de març de 1293 - Neix Beatriz de Castella, reina portuguesa.

17 d'abril de 1293-  Jaume de Bissanya, genovès i ciutadà de Mallorca, procurador de Frederic de Magdalena, i la seva muller Isabela venen a Pere Tintorer, sabater, unes cases a Ciutat de Mallorca, devora la Llotja dels Genovesos (on és ara el convent de la Mercè) , confrontant amb el forn de Berenguer Burguet.

29 d'abril de 1293- Testament de Bernat Mateu que vol ser enterrat en el convent de les Llagues de sant Francesc en la paret de l'església que es fa nova.

20 de maig de 1293 - El rei Sanxo IV de Castella crea la Universitat Complutense de Madrid

21 de maig de 1293 - Sanxo IV annexiona Villaymara a Burgos.

22 maig 1293- El rei Sanxo IV en premi a la lleialtat d'Andalusia amb la Corona en la lluita contra els drets dels Infants de la Cerda, concedeix abundants mercès a les ciutats i concejos andalusos.

4 juny 1293 - El rei Sanxo IV concedeix llicència per aixecar fortaleses en diverses parts de la frontera, entre d'altres els castells dels pobles de Huelva de Cims, Santa Olalla, Aroche, Fregenal i Cortegana.15 de desembre de 1293 - Compromís de Jaume II d'Aragó amb Jaume II de Mallorca de compensar els mals que pugui haver causat la treva amb el rei Felip IV de França i Carles de Valois. (ACA, C. r. 97, f. 162v).endavant