Any 1294

         
4 de febrer de 1294 - Charles II d'Anjou nomena al seu fill Felip, príncep de Tàrent a Ais de Provença.

5 d'abril de 1294 - Guillem Cantarelles compra una casa a la Ciutat de Mallorques al jueu Abrahim, fill d'Homar ben Ayxic i de Zahra que confronta amb l'hospici de Ben Farroch i amb el de R. Costa.(ARM, ECR 353, f. 142v.)
         
8 de maig de 1294 -  Jaume II d'Aragó ordena al majordom de la casa reial que no permeti la impunitat dels jueus acusats de falsificar moneda. (ACA, C. r. 252, f. 193r )
         
10 de maig de 1294 - Jaume II d'Aragó sanciona per 100 maravedís d'or als jueus companys de Salomó Abenzeit per falsificació de moneda.
         
12 de maig de 1294 - Carles II de Nàpols autoritza Ramon Llull a instruir als captius musulmans presos en el castell de l'Ovo (de sant Salvador).

14 de maig de 1294 - Mor Joan I , duc de Brabant i de Limburg

10 de juny de 1294 - Mor Casimir II, duc de Leczica
         
12 de juliol de 1294 - Felip I de Tarent (Anjou) és proclamat vicari general de Sicília el mateix dia que es casa per poders amb Thamar Comné Doucas, filla del dèspota de l'Epir.
         
30 de juliol de 1294 - Jaume II es dirigeix a Guerau Alemany, procurador del Regna de Mallorca per tal de transmetre la queixa presentada per Ramon Llull contra l'abat de La Real i Berenguer Draper els quals es neguen a tornar-li els béns de l'herència de Pere Roís dels quals els havia fet dipositaris i que voldria repartir entre els pobres.
         
8 d'agost de 1294- El genovès Orger Paravizi ven unes cases a  Gregori Sallambé, per 100 lliures.
         
4 de setembre de 1294- Berenguer Miquel rep de les clarisses una terra amb vinya a Sineu que havien rebut per donació de Pere Salomó.

24 de desembre de 1294 - A Roma, Bonifaci VIII és triat papa, reemplaçant a Celestí V, que havia renunciat.

25 de desembre de 1294 - Mor Mestwin II, duc de Pomerània oriental.

 

Exhortació de Santa Úrsula. (Sagristia de Sant Francesc de Palma)


any 1295 a Mallorca

Països Catalans:

12 de maig de 1294 - L'Orde del Temple concedeix Carta de població a favor de Guillem Gasset, Pere Danza, Pere Alfons ,Ramon de les Eres i els seus descendents.