Any 1297

         
Any 1297-Berenguer Martorell de Muro deixa en testament 12 diners a l'obra de la capella de Sant Feliu de Castell-Llubí.


8 de gener de 1297 - A la costa mediterrània de França, François Grimaldi, disfressat de monjo, lidera als seus homes per capturar la fortalesa que protegeix la Roca de Mònaco, i estableix a la seva família com a dirigents de Mònaco.
         
Març de 1297-El lloctinent i batle ven a Pere Vidal d'Artà tots els drets del rei en aquest terme.

         
5 d'abril de 1297-Butlla "Ad honorem Dei onnipotenti Patris" per la qual Bonifaci VIII funda el regne de Còrsega i Sardenya, i el dóna en feu a Jaume II.


         
Maig de 1297, Jaume II comunica al procurador de Múrcia, Jaume Pere, que  Pere Cortés de Mallorca, s'ha queíxat que Bonajunta, veí de Murcia, amb un lleny armat, ha capturat a Eivissa una barca que anava de Mallorca a Salé; en la barca, Cortés enviava  un sarraí blanc, anomenat Azmet, al seu fill Bernat, i Bonajunta l'havia pres i portat a Murcia; si era cert, el procurador l'hi havia de fer restituir (ACA, C, reg. 108, f. 12v).


17 maig 1297 - Mor Abu Bakr Ibn al-Farra, destacat poeta, jurista i historiador nascut a Granada.

         
5 d'octubre de 1297 Berenguer de Quadres s'estableix en un obrador amb algorfa al costat del fossar de Santa Eulàlia.

         
9 d'octubre de 1297 Bernat Font compra un obrador a Sa Quartera de Ciutat que disposa d'una porxada al davant.

         
12 d'octubre de 1297 Ponç Oliver compra unes cases amb una porxada a Sa Quartera de Ciutat.

         
24 d'octubre de 1297 El genovès Gibardino Pont tremol compra unes cases a Es Gall, vora el cementiri de Sant Jaume.

         
5 de novembre de 1297- Ramon Montaner s'estableix a un pati veinat del celler reial a la porció de les monges de Santa Margalida.

19 de novembre de 1297- Bernat de Ferrals, veí de Castelló, promet fer esmena per la ferida feta a Joan Borgonyó de Mallorques, clergue,(ADG Notularum 1294 - 1328 Llibre G-1 Full f 72).

24 de desembre de 1297 - Jaume II d'Aragó transmet al batle Pere Bou la queixa dels jueus per la suspenció de les obres de la sinagoga del Call Nou.(ACA, Canc.Reg.107 f. 165 v)

31 de desembre de 1297 - Jaume II d'Aragó es dirigeix a Pere Bou, batle de Mallorca, comunicant que ha encarregat al lloctinent reial l'informi sobre les causes de la suspensió de les obres de la sinagoga el Call Nou (ACA, Canc.Reg.107 ff.176 v-177r).

        


endavant