Any 1298

         
Any 1298-Inici de les obres de la catedral de Barcelona.

         
El 14 de gener de 1298, Tomàs de Montsó, sabater, es va establir devora les escales del convent de predicadors de Sant Domenge.

         
23 de gener de 1298 -  Jaume II ordena a Bernat de Sarrià que armi a Mallorca el major nombre possible de galeres i homes per tal de sotmetre alguns llocs del Regne de Múrcia que encara són rebels.(ACA, C. r. 256, f. 1r ).

Any 1298 - Guillem Oller compra la vinya Bibashuaxarubib a Santa Eulàlia (camí de Puigpunyent)
         
Febrer de 1298- Francesquí Grimaldi, genovès, ha tret del port de Palomera de Mallorca, per força i amb engany, la galera de Pasqual d'Areto, també genovés, carregada de grana, cera i altres mercaderies i s'ha dirigit cap a Granada i, per aixó, Jaume II demana al rei de Granada, i a l'arrais d'Almeria, que el facin capturar amb les mercaderies robades (ACA, C, reg. 107, ff. 260r i 262v).

         
Dia 11 d'abril de 1298 Arnau de Rusqueda compra un molí proper a la Porta Plegadissa (entrada de la Riera per la Rambla).

         
Dia 14 d'abril de 1298 el notari Guillem Nadal compra unes cases a Bernat Huguet Provençal vora la font i el forn de Santa Creu.


7 de maig de 1298 -Comença la construcció de la Catedral de Barcelona.

3 de juny de 1298 -Mor Pietro de L'Aquila, abat de santa Sofia i cardenal de santa Croce
         
29 de juny de 1298- Concòrdia. Es renova l'aliança entre Jaume II d'Aragó i Jaume II de Mallorca per a la defensa . (Pergamins de Jaume II, núm.8) .S'encarrega al vescomte de Cardona Raimon Falcó la devolució a Jaume II de Mallorca de les Illes Balears.(Document 9, J-598 dels Arxius Nacionals de França - Trésor des Chartes)

         
Octubre de 1298 - Arbre de Filosofia de l'amor (Ramon Llull).

         
4 d'octubre de 1298- Erecció de l'església de Sant Joan de Sineu.

         
5 de desembre de 1298-Asday Bondia ven a Guillem Valentí per 70 lliures unes cases properes a la capella de sant Bartomeu.

  endavant