Any 1303-Conspiració a Carcassona contra Felip el Bell en suport de l'hereu del Regne de Mallorca.

Any 1303-Els pobladors de les viles demanen a Jaume II una pròrroga per tal de poder pagar els deutes.

Any 1303-Dalmau Garriga, lloctinent reial. Dalmau Adarró és el veguer forà.

Any 1303-Maimó Piris propietari de Son Piris d'Algaida.

10 de febrer de 1303-El procurador de la Comtessa de Bearn concedeix a Arnau de Togores les cavalleries de Lloseta i Ayarnans.

Dia 1 d'abril de 1303 Jaume II d'Aragó fa revocar a Jaume II de Mallorques el nomenament de cònsol a Tunísia, que considera de la seva competència.

15 de maig de 1303 - Fundació de la ciutat de Chiclana de la Frontera per part de don Alonso Pérez de Guzmán.

20 de maig de 1303 - Signatura del Tractat de París que posa fi a la guerra entre França i Anglaterra 

23 de maig de 1303 -Jaume II ordena el Call dels jueus a Ciutat.

3 de juny de 1303 - Neix Brígida de Suècia

13 de juny de 1303- Assemblea de 40 prelats al Louvre dirigida per Guillaume de Plaisians acusa el papa de sodomia, idolatria, heretgia i nepotisme


Juliol de 1303- Dalmau de Garriga dirigeix les obres de fortificació de Ciutadella.

16 de setembre de 1303  -Jaume II d'Aragó concedeix a Pere de Montagut, procurador del regne de València, el castell de Molina i li ordena que hi fixi la seva residència . ACA, C, reg. 201, f. 40v

5 de setembre de 1303 - Ponç de Gualba, educat a Mallorca, és el nou bisbe de Barcelona.

24 de setembre de 1303- El Governador de Mallorca, Dalmau Çagarriga escriu una carta  a Denís rei de Portugal i senyor de l'Algarv sol·licitant que fes retornar al genovés Gauterio Caxisso ciutadà de Mallorca, la tercera part del valor d'una coca assaltada i robada pels pirates portuguesos, prop de Màlaga

9 d'octubre de 1303- El Governador Çagarriga escriu al rei de Portugal perquè siguin restituïdes les mercaderíes de Simó de Caldes mallorquí, robades per tres galeres i tres llenys portuguesos armats en cors en les proximitats de Màlaga.

11 d'octubre de 1303-Mor Bonifaci VIII, papa repressor dels franciscans espirituals.

Bernard Delicieux, el franciscà partidari dels bonshomes càtars, dels beguins i del franciscans espirituals, una vegada perdut el suport del rei Felip el Bell després de l'aproximació d'aquest amb el papa, conspira en amb els cònsols de Carcassona a favor de l'hereu del Rei de Mallorca.

endavant