Any 1306

         
Any 1306-Inici de les obres de la capella de la Trinitat de la Seu.

15 de gener de 1306 -Pengen 28 persones a les forques de París

21 de març de 1306 - Mor Robert II, aristòcrata borgoñés (n. 1248).

27 de març de 1306 - Neix Felip III Evreux comte d'Evreux i Rei de Navarra.

6 d'abril de 1306 - Havent el bisbe i capítol
de la Seu de Girona  venut a Bernat de Güell, ardiaca de la Selva, les rendes de Mallorca per cinc anys, declaren que està obligat a pagar el ban al rei de Mallorca fins a la suma de 200 sous anuals (ADG Notularum 1294 - 1328 Llibre G-2 Full 51v).

6 d'abril de 1306 - El bisbe i el capítol de la seu de Girona  venen a Bernat de Güell, ardiaca de la Selva, les rendes de Mallorca pel preu de 2.500 sous anuals. (ADG -Notularum 1294 - 1328, Llibre G-2 Full 52)

30 d'abril de 1306 - Neix Andrea Dandolo
         
1 de maig de 1306 Bernat i Bartomeu Virgili s'estableixen en emfiteusi d'Àries Ferrandis a Cruix (Ariany-Petra).

         
5 de maig de 1306 - Charles II d'Anjou dóna el príncipat d'Acaia al seu fill Felip I de Tàrent després de desposseir a Felip I de Savoia i Isabel I d'Acaia per deslleialtat.

19 de juny de 1306

Les forces del Comte de Pembroke vèncen els rebels escocesos de Robert Bruce a la batalla de Methven

9 de juliol de 1306 - El bisbe de Girona mana publicar lletres de Felip, fill del rei de Mallorca sobre refús de beneficis al bisbat.(ADG - Notularum 1294 - 1328 Llibre G-2 Full 59v )

4 de novembre de 1306 - Testament de Guillem de Puigdorfila
         
2 de desembre de 1306 - Jaume II d'Aragó ordena a Roger de Llúria que restitueixi els béns que ha segrestrat a Mallorca.(ACA, r. 139, f. 89).


endavant